26 maja był ważnym dniem dla Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach oraz Miasta Siedlce, ponieważ podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia związanego z budową kogeneracji gazowej o mocy 8 MW opartej na 2 silnikach gazowych.

Umowa została podpisana przez Panią Prezes PE sp. z o.o. Marzenę Komar oraz Prezesa Zarządu firmy INSTAL WARSZAWA S.A. Pana Andrzeja Grygo. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki podpisanej w dniu 14 stycznia 2022 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) umowie o dofinansowanie zadania pn. „Budowa kogeneracji gazowej o mocy około 8 MWe wraz z instalacją do wytwarzania chłodu, magazynem energii i siecią ciepłowniczą w Siedlcach”. Wysokość dofinansowania to 23 604 750,00 zł, z czego 20 064 037,50 zł pochodzi z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego natomiast 3 540 712,50 zł z budżetu państwa. Całkowity koszt inwestycji objętej umową to 64 544 250,00 zł (brutto), w tym koszty kwalifikowane to 52 455 000,00 zł (netto). Dotacja stanowi 45 % kosztów kwalifikowanych. Pozostała kwota tj. 55% kosztów kwalifikowanych zostanie pokryta z pożyczki NFOŚiGW.

8 marca 2023 r. PE sp. z o.o. wygrało aukcję, dzięki czemu otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe wypłacane co roku przez 15 lat (do 2040 roku). Kwota premii kogeneracyjnej wynosi 266,67 zł za 1 MWh. Całkowita możliwa do uzyskania suma premii w ciągu 15 lat to 240 mln zł.