Wystawa będzie podsumowaniem całorocznej pracy wszystkich uczestników zajęć w Pracowni Plastyki i Kreacji, która działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach pod opieką artystyczną architekt Beaty Radzikowskiej.

22 czerwca 2023 r. (czwartek), godz. 18:00
Mała Galeria Sztuki, ul. Sienkiewicza 63


Na wystawie będzie można zobaczyć efekty pracy dzieci i młodzieży w roku artystycznym 2022/2023. Dominujące tematy to barwne pejzaże, zwierzęta, kwiaty, abstrakcje, fantastyczne postacie, dziecięce interpretacje tego, co nas otacza. Młodzi artyści zaprezentują różnorodne techniki malarskie, umiejętności, talenty, zainteresowania, które rozwijali na warsztatach.

Serdecznie zapraszamy do świata młodych artystów, gdzie sztuka mówi barwami i kształtami, gdzie pędzle i kredki nie mają granic.

Wystawa czynna do 30 czerwca oraz od 1 do 14 sierpnia.

Jest nam niezwykle miło ogłosić, że Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach jest wydawcą książki Piotra Ługowskiego pt. „Siedlce w kręgu sztuki. Artyści i ich dzieła”.

Publikacja zawiera opracowane artykuły popularnonaukowe Piotra Ługowskiego, które ukazywały się od października 2015 do marca 2018 roku w bezpłatnym miesięczniku „Prestiż Magazyn Lokalny", wydawanym w Siedlcach.

Informacje zostały zebrane w oparciu o wieloletnie badania naukowe w większości ogłoszone drukiem. Część z nich, zwłaszcza te poświęcone czasom Aleksandry Ogińskiej, stanowią szersze fragmenty lub skondensowane wyciągi z poszczególnych opracowań. Całość opatrzono bogatym materiałem ilustracyjnym. Zebrane razem teksty dają szeroką panoramę dziejów artystycznych miasta.

Partnerem tego wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Premiera tego wydawnictwa odbędzie się 16 czerwca 2023 r. o godzinnie 12.00 w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach przy ulicy Pułaskiego 6.