Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.), przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Poniżej publikujemy wykaz dyżurów wakacyjnych w miejskich przedszkolach publicznych. Przedszkola dyżurują w cyklach dwutygodniowych, do których zapisane są dzieci z pozostałych przedszkoli objętych dyżurem.  

Termin dyżurów Przedszkole dyżurujące Przedszkola objęte dyżurem
1.07.2023 - 15.07.2023 Miejskie Przedszkole Nr 27, Siedlce, ul. Karpacka 2 Nr 27, Nr 21, Nr 26
Miejskie Przedszkole Nr 13, Siedlce, ul. Woszczerowicza 9 Nr 13, Nr 1, Nr 17, Nr 23, Nr 25
Miejskie Przedszkole Nr 15, Siedlce, ul. Osiedlowa 5 Nr 15, Nr 3, Nr 14, Nr 20
Miejskie Przedszkole Nr 22, Siedlce, ul. Podlaska 8 Nr 22, Nr 4, Nr 6, Nr 9, SP 12
16.07.2023-31.07.2023 Miejskie Przedszkole Nr 26, Siedlce, ul. Mazurska 9 Nr 26, Nr 21, Nr 22, Nr 27, SP 12
Miejskie Przedszkole Nr 17, Siedlce, ul. Wyszyńskiego 6 Nr 17, Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 23
Miejskie Przedszkole Nr 6, Siedlce, ul. Pułaskiego 59 Nr 6, Nr 9, Nr 13, Nr 14, Nr 15, Nr 20, Nr 25
1.08.2023 - 15.08.2023 Miejskie Przedszkole Nr 25, Siedlce, ul. Okrzei 22 Nr 25, Nr 1, Nr 9, Nr 14, Nr 17, Nr 23
Miejskie Przedszkole Nr 4, Siedlce, ul. Ściegiennego 19 Nr 4, Nr 21, Nr 22, Nr 26, Nr 27, SP 12
Miejskie Przedszkole Nr 20, Siedlce, ul. Osiedlowa 3 Nr 20, Nr 3, Nr 6, Nr 13, Nr 15
16.08.2023 - 31.08.2023 Szkoła Podstawowa nr 12im. Kornela Makuszyńskiego, w Siedlcach, ul. Unitów Podlaskich 16 (oddziały przedszkolne) SP 12, Nr 4, Nr 6, Nr 9, Nr 13, Nr 22, Nr 26, Nr 27
Miejskie Przedszkole Nr 21, Siedlce, ul. Żwirowa 20 Nr 21, Nr 1, Nr 3, Nr 14, Nr 15, Nr 17, Nr 20, Nr 23, Nr 25