W niedzielę, 28 września w Siedlcach odsłonięty został pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Odsłonięcia monumentu dokonali: brat śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, prezydent Siedlec Wojciech Kudelski i przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Zbigniew Sobolewski.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele katedralnym, której przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele katedralnym, której przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda. Eucharystia sprawowana była w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. W wygłoszonej homilii ks. bp Kazimierz Gurda zwrócił zwrócił uwagę na dwie wartości, które powinny przyświecać ludziom angażującym się w sprawy publiczne. Pierwszą jest postawa służby, rozumianej nie jako uległość, ale pomoc innym ludziom w ich wszechstronnym - zarówno materialnym, jak i duchowym i moralnym - rozwoju. Drugą jest posłuszeństwo Bogu i Jego prawom. Ich lekceważenie lub wybiórcze traktowanie kończyło się wielkimi tragediami, trzeba więc prawo Boże uwzględniać w prawie stanowionym. – Nasza Ojczyzna i wspólnoty potrzebują ludzi, którzy je respektują – podkreślił bp Gurda. I dodał, że tragicznie zmarły prezydent dobrze realizował wymienione wartości w swoim życiu i pracy. Zapewnił o pamięci i modlitwie za wszystkich, którzy zginęli w do dziś nie wyjaśnionej katastrofie smoleńskiej.

Pomnik upamiętniający prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej, stanął na skwerze u zbiegu ulic Cmentarnej i Wojskowej. Dwuipółmetrowa postać z brązu, wykonana według projektu rzeźbiarza Jerzego Nowickiego, jest ustawiona na 3,5-metrowym postumencie. Monument powstał dzięki zaangażowaniu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego, któremu przewodniczył Zbigniew Sobolewski.

Przewodniczący Zbigniew Sobolewski, po odśpiewaniu hymnu narodowego przez uczestników uroczystości, przywitał zaproszonych gości i przedstawił historię i ideę upamiętnienia w Siedlcach postaci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. – Nade wszystko pragnę podziękować Panu Bogu za to, że pozwolił nam żyć w czasach kiedy prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był Lech Kaczyński. Obecnie wielu może przekonać się o słuszności tego wszystkiego co robił pan prezydent, jakimi kierował się w swoim życiu zasadami. Chcemy upamiętnić tu, w Siedlcach męża stanu, prawdziwego polskiego patriotę, który całe swoje życie poświęcił służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Chcemy aby nasze dzieci i następne pokolenia pamiętały i powtarzały, że warto być Polakiem – powiedział Sobolewski.
Prezydent Siedlec Wojciech Kudelski w kilkuminutowym wystąpieniu podkreślił, że zmarły tragicznie prezydent znał doskonale historię naszego miasta i regionu. Wspomniał też wizytę Lecha Kaczyńskiego w Siedlcach z 26 marca 2009 r. Kiedy to Prezydent RP spotkał się społecznością akademicką naszego miasta na Uniwersytecie oraz z mieszkańcami Siedlec na Skwerze Kościuszki, gdzie złożył wieniec pod pomnikiem bohatera narodowego oddając w ten sposób cześć wszystkim bohaterom walk o wolną i niepodległą Polskę w regionie siedleckim, a także działaczom patriotycznym, którzy sprzeciwiali się zniewoleniu w okresie komunizmu. Skwer Kościuszki był bowiem miejscem tradycyjnych spotkań i uroczystości patriotycznych w latach osiemdziesiątych. Prezydent Lech Kaczyński odwiedził Muzeum Diecezjalne i podziwiał jedyny w Polsce obraz hiszpańskiego malarza El Greco – "Ekstaza świętego Franciszka" oraz odznaczył Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski Izabellę Galicką i Hannę Sygietyńską-Kwoszyńską, które w 1964 roku odkryły unikatowe dzieło na plebanii kościoła w Kosowie Lackim. Wysokimi odznaczeniami państwowymi uhonorował także zasłużonych dla rozwoju społecznego i gospodarczego regionu oraz bohaterów z okresu II wojny światowej. Pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Stanisław Zdanowski, burmistrz Siedlec w latach 1941-43. Odznaczenie odebrał wnuk zmarłego w 1966 roku burmistrza - Ryszard Olesiński. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczona została mieszkanka podsiedleckich Mordów – nieżyjąca już Irena Ostaszyk. W ten sposób Prezydent RP uhonorował mieszkańców Siedlec, którzy w 1943 roku pośpieszyli na ratunek dzieciom wysiedlanym przez Niemców z terenów Zamojszczyzny.
– Dzisiaj w Siedlcach oddajemy hołd prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej śp. Lechowi Kaczyńskiemu. Z inicjatywy oddolnej naszego społeczeństwa powstał pomnik pana prezydenta. On w naszym mieście będzie świadectwem, że ta ziemia była, jest i będzie polska, że pomnik ten ma być nie tylko symbolem, ale ma też mówić do naszych dzieci jak trzeba kształtować swoją osobowość, kształcić się i postępować, żeby jak najlepiej służyć swojej Ojczyźnie – dodał prezydent Wojciech Kudelki. -
Sylwetkę i dokonania Lecha Kaczyńskiego przedstawił Jacek Sasin, w latach 2009 -2010 zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP. – Lech Kaczyński chciał, aby Polska była Matką dla wszystkich Polaków – powiedział na zakończenie swojego wystąpienia. O dokonaniach Lecha Kaczyńskiego, jako związkowca i działacza opozycji demokratycznej mówiła Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność". Poseł Krzysztof Tchórzewski zwracając się do młodzieży zaapelował o to , aby poznawali i szanowali polskie dokonania, czego najlepszym przykładem była postawa, działalność opozycyjna i praca dla dobra Ojczyzny prezydenta Kaczyńskiego.
Odsłonięcia pomnika dokonali: brat śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, prezydent Siedlec Wojciech Kudelski i przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Zbigniew Sobolewski. Poświęcenia monumentu dokonał ks. bp Kazimierz Gurda, ordynariusz siedlecki. Następnie głos zabrał Jarosław Kaczyński. – Jestem zarazem smutny, bo czcimy pamięć mojego nieżyjącego brata, ale podniesiony na duchu, że jego dorobek nie poszedł i nie pójdzie w zapomnienie. Lech Kaczyński na zawsze pozostanie w pamięci skromnym, nie wynoszącym się człowiekiem, który został Prezydentem Polski – stwierdził. - Jestem wzruszony i wdzięczny, że właśnie tu w Siedlcach powstał ten pomnik. Lech Kaczyński miał cechę, która jest nieczęsta - potrafił działać i potrafił być skuteczny, także w sytuacjach niesprzyjających - dodał.
Pod odsłoniętym pomnikiem prezydent Lecha Kaczyńskiego uczestnicy uroczystości złożono wieńce i kwiaty. W uroczystym odsłonięciu pomnika wzięło udział prawie 2 tys. osób.
W części artystycznej wystąpili znani polscy aktorzy Jerzy Zelnik i Katarzyna Łaniewska, a uroczystość prowadził Wojciech Reszczyński. Oprawę muzyczną odsłonięcia pomnika zapewniła siedlecka Orkiestra Kolejowa pod batutą Tomasz Gronowskiego oraz sygnaliści Orkiestry Wojskowej w Siedlcach. O uroczystą oprawę liturgii w kościele katedralnym zadbali artyści związani ze Sceną Teatralną Miasta Siedlce: Chór Miasta Siedlce pod dyrekcją Justyny Kowyni-Rymanowskiej, solo sopran z "Mszy Polskiej" Jana Maklakiewicza wykonała Izabella Jaszczułt-Kraszewska. Artystom towarzyszył organista katedry Adam Szczepański. Scenariusz wszystkich niedzielnych uroczystości opracował Mariusz Orzełowski.

Pomysł upamiętnienia w ten sposób prezydenta RP, który zginął w 2010 r. w katastrofie smoleńskiej, zrodził się w 2012 r. Inicjatorem budowy i szefem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Lecha Kaczyńskiego został siedlecki przedsiębiorca Zbigniew Sobolewski. Skład komitetu szybko się powiększał o ludzi reprezentujących różne środowiska, ale związanych z szeroko rozumianą prawicą. Fundusze na budowę, jak też zagospodarowanie skweru wokół monumentu pochodzą od osób, które zdecydowały się bezpośrednio wesprzeć projekt wpłatami na konto oraz ze sprzedaży cegiełek, którą społeczny komitet prowadzi od kilkunastu miesięcy.
Pomnik stanął u zbiegu ulic Wojskowej i Cmentarnej. To w pełni granitowy postument o wysokości 3,5 metra, na którym ustawiona została dwuipółmetrowa postać z brązu, według projektu malarza i rzeźbiarza z Warszawy Jerzego Nowickiego. Figura pomnika została wykonana przez firmę państwa Górnickich.