W sobotę, 20 września już po raz 23. odbędzie się Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców. Tegoroczne spotkanie przebiegać będzie po hasłem: Jak unikać zagrożeń. Obrady Forum odbywać się będą w Sali Teatralnej CKiS przy ul. B-pa Świrskiego 31.

Program Forum:

 • godz. 9.00 Msza święta celebrowana przez ks. bpa Kazimierza Gurdę – kościół p.w. św. Stanisława B.M. ul. Floriańska 3
 • godz. 10.10 otwarcie Forum w Sali Teatralnej CKiS w Siedlcach im. A. Meżeryckiego, ul. Ks. Bpa Ignacego Świrskiego 31
 • godz. 10.15 Małgorzata Więczkowska "Co ciągnie twoje dziecko czyli o zagrożeniach duchowych w mediach"
 • godz. 11.00 Jan Pospieszalski - Gender
 • godz. 11.45 dyskusja
 • godz. 12.00 ks. mgr lic. Rafał Pietruczuk - "Biblijne podstawy postu"
 • godz. 12.45 przerwa (foyer – poczęstunek, książki)
 • godz. 13.15 Maria Jakubowska i Aleksandra Koper -"Działania Fundacji Banku Ochrony Środowiska – zdrowe odżywianie dzieci w szkole i domu"
 • godz. 13.50 dr n.med. Edyta Biernat-Kałuża - "Dieta jako metoda oczyszczania organizmu"
 • godz. 14.35 dr Hanna Mańkowska-Pliszka - "Wpływ żywienia na zachowanie"
 • godz. 15.20 dyskusja
 • godz. 15.40 podsumowanie i zakończenie Forum

Forum odbędzie się w Sali Teatralnej Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego ul. Bpa I. Świrskiego 31 w Siedlcach - tel. 25 63 297 26