W siedzibie Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach, odbyło się seminarium zorganizowane dla delegacji z Ukrainy w ramach projektu - "Doskonalenie wiedzy i umiejętności administracji publicznej i samorządowej Ukrainy".

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie oraz Instytut Energetyki wytypowały Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach, do zaprezentowania gościom z Ukrainy jako przykład nowoczesnego, dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa ze zdywersyfikowanymi źródłami paliw. Projekt został sfinansowany min. ze środków MSZ w ramach Programu "Polska Pomoc 2014". Celem projektu było przede wszystkim zwiększenie kompetencji administracji publicznej i samorządowej Ukrainy, we wdrażaniu rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną i racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w sektorze ciepłowniczym. Działania projektu koncentrowały się na sektorze ciepłowniczym, jako najbardziej znaczącym w kosztach zaopatrzenia w energię – zarówno w budżecie samorządów, jak też w wydatkach gospodarstw domowych.


Podczas seminarium w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach goście z Ukrainy zapoznali się z organizacją usług komunalnych w Siedlcach. Zaprezentowany został także charakter funkcjonowania siedleckiego PEC, z naciskiem na stosowane technologie, inwestycje i modernizacje.
Delegacja ukraińska liczyła 23 osoby związane głównie z samorządami i branżą energetyczno-ciepłowniczą. Byli to głównie mieszkańcy zachodniej części Ukrainy. Spotkanie prowadzili: Jarosław Głowacki - Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce, Bogusław Regulski – Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Krzysztof Figat - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach.