Dobiega końca największa siedlecka inwestycja jaką jest rozbudowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu kanalizacyjnego realizowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach. W najbliższą sobotę i niedzielę, 6 i 7 września wszyscy chętni będą mogli zwiedzić obiekt przy ul. Zamiejskiej i samemu ocenić ogrom tego zadania.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków prowadzona jest już od trzech lat w ramach projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja sytemu kanalizacyjnego m. Siedlce". Wartość projektu to 157,7 mln zł i został on dofinansowany kwota prawie 80 mln zł ze środków pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Obecnie zakończono już rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w zakresie oczyszczania ścieków i odwadniania przefermentowanych osadów, a w końcowej fazie jest budowa suszarni osadów oraz instalacji wykorzystywania gazu i biogazu w procesie kogeneracji. Zlikwidowano rów Strzała zastępując go kolektorami, których końcowym elementem są obiekty przejmujące ścieki do oczyszczenia. Do czerwca 2015 roku zostaną zakończone roboty związane z modernizacją kanalizacji metodą bezwykopową i budową kanalizacji sanitarnej. W zrealizowanych inwestycjach wykorzystano nowoczesne rozwiązania technologiczne, które zapewnią wieloletnią trwałość i bezawaryjność działania. Wspomniane inwestycje wpłyną na jakość i komfort życia mieszkańców oraz pozwalają na dalszy rozwój budownictwa na tych obszarach oraz chronią cenne walory przyrodnicze naszego regionu.


Siedlecki PWiK zaprasza na Dni Otwarte oczyszczalni ścieków w dniach 6-7 września o godzinie 11.00 i 12.00, ul. Zamiejska 1. Chętni będą mogli dojechać specjalnymi autobusami. Miejsce odjazdu: spod amfiteatru ul. Wiszniewskiego 1.
Odjazdy: sobota i niedziela w godzinach 10.45 i 11.45.

Dla osób dojeżdżających własnym transportem zapewnione są miejsca parkingowe. Ze względu bezpieczeństwo zwiedzanie jest możliwe pod opieką przewodnika.