Ogłoszenie w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu. Zgodnie z § 8 ust. 7 regulaminu konkursu Organizator zmienia termin ogłoszenia wyników konkursu do 60 dni od zakończenia naboru prac.


Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni wokół amfiteatru miejskiego w Siedlcach z uwzględnieniem lokalizacji obiektu amfiteatru (pdf, 565kB)

Decyzją Komisji nie wyłoniono prac zwycięskich. Szczegółowe informacje znajdują się w protokole końcowym z obrad komisji konkursowej z dnia 28 listopada 2022 r. 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 10 pkt 7 Regulaminu konkursu prace konkursowe mogą być odebrane przez Uczestników konkursu w siedzibie Organizatora (Siedlce, ul. Prusa 16/18, pok. 312), po upływie 7 dni od ogłoszenia wyników.

 


Prezydent Miasta Siedlce ogłasza otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni wokół amfiteatru miejskiego w Siedlcach z uwzględnieniem lokalizacji obiektu amfiteatru.

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami i uwagami złożonymi do regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Amfiteatru miejskiego w Siedlcach wraz z terenem przyległym poniżej umieszczamy poprawiony regulamin konkursu. Zmianie ulegała również nazwa konkursu. Obecnie jest to konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni wokół amfiteatru miejskiego w Siedlcach z uwzględnieniem lokalizacji obiektu amfiteatru.

Dziękujemy Wszystkim Państwu za zainteresowanie konkursem i za cenne uwagi, które umożliwiły nam doprecyzowanie zapisów regulaminu.

 • Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem i do udziału w konkursie.   
 • Jednocześnie informujemy, że został przedłużony termin składania prac konkursowych do 30 września 2022 r.
 1. Regulamin konkursu (*.pdf)
 2. Załącznik 1 do regulaminu – zgłoszenie - osoby fizyczne (*.pdf)
 3. Załącznik 2 do regulaminu – zgłoszenie - osoby prawne (*.pdf)
 4. Załącznik 3 do regulaminu – oświadczenie (*.pdf)
 5. Załącznik 4 do regulaminu – klauzula RODO (*.pdf)
 6. Załącznik 5 do regulaminu – karta identyfikacyjna (*.pdf)
 7. Załącznik 6 do regulaminu – wykaz członków zespołu autorskiego (*.pdf)
 8. Załącznik nr 7a do regulaminu - Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (*.pdf)
 9. Załącznik nr 7b do regulaminu - Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (*.pdf)
 10. Załącznik 8 do regulaminu – wzór umowy prawa autorskie (*.pdf)
 11. Mapa terenu (*.dxf)
 12. Galeria zdjęć (*.rar)
 13. Pytania i odpowiedzi (*.pdf)


Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej amfiteatru i terenów zieleni przyległych do niego, odpowiadającej potrzebom mieszkańców naszego Miasta. Zależy nam na uzyskaniu spójnej i przemyślanej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej. Koncepcja konkursowa powinna w najlepszy możliwy sposób rozwiązać kwestie przestrzenne, tworząc atrakcyjną i przyjazną przestrzeń dla mieszkańców, umożliwiającą realizowanie aktywności społeczno-kulturalnej Miasta.

Projekt winien zawierać twórczą analizę zagadnienia, określającą sposób użytkowania terenu, przedstawioną w formie graficznej wraz z opisem zamierzenia.

Termin składania prac konkursowych – do 31.08.2022 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Poniżej znajduje się regulamin konkursowy oraz niezbędne materiały.


Pliki do pobrania:


 1. Regulamin konkursu (*.pdf)
 2. Załącznik nr 1 do regulaminu - Karta zgłoszenia (dla osób fizycznych) (*.pdf)
 3. Załącznik nr 2 do regulaminu - Karta zgłoszenia (dla osób prawnych) (*.pdf)
 4. Załącznik nr 3 do regulaminu - oświadczenie uczestnika konkursu (*.pdf)
 5. Załącznik nr 4 do regulaminu - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf)
 6. Załącznik nr 5 do regulaminu - Karta identyfikacyjna uczestnika (uczestników) konkursu (*.pdf)
 7. Załącznik nr 6 do regulaminu - Wykaz członków zespołu autorskiego.pdf
 8. Załącznik nr 7a do regulaminu - Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (*.pdf)
 9. Załącznik nr 7b do regulaminu - Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (*.pdf)
 10. Mapa terenu (*.pdf)
 11. Pytania i odpowiedzi (*.pdf)