Informacja o sondzie publicznej została zamieszczona na stronie internetowej Miasta Siedlce www.siedlce.pl oraz na koncie Facebook Miasta Siedlce „Siedlce Miasto Przyjazne”.

Informacje te były zamieszczone w terminie od 21.04.2022 do 31.05.2022. Do końca wskazanego terminu na adres email bloniasiedleckie@um.siedlce.pl wpłynęły propozycje odnośnie zagospodarowania terenu Błoni Siedleckich jn:

Propozycja nr 1 - pozostawienie terenu jaki jest dotychczas, ewentualnie zrobienie ścieżek dla rowerów.

Propozycja nr 2 - przygotowanie terenu pod wybieg dla psów.

Propozycja nr 3 - kompleks odkrytych basenów letnich (takich jak w Łukowie), pozostały teren zadrzewić.

Propozycja nr 4 - tereny wypoczynkowo-spacerowe, wytyczyć ciągi piesze w postaci pomostów drewnianych nad łąką oraz stworzyć ścieżki ekologiczno-dydaktyczne informujące o żyjących na tym terenie roślinach i zwierzętach; inwestycja charakteryzowałaby się małą ingerencją w środowisko, utrzymaniem retencji wody oraz sprzyjaniem różnorodności biologicznej, jako przykład podobnej przestrzeni, która może posłużyć jako inspiracja warto wymienić Łąki Nowohuckie w Krakowie.

Propozycja nr 5 - Ogród Społeczny – projekt edukacyjny, integrujący, z bezpieczną żywnością, podnoszący świadomość ekologiczną, miejsce, które sprawia radość.

Propozycja nr 6 - nowoczesny obiekt dla rolkarzy, deskorolkarzy, BMX, hulajnóg; kilka propozycji takich obiektów: Skatepark basenowy, Pumptrack, oznakowane alejki dla rolkarzy.

Propozycja nr 7 - na obszarze 2 ZU – ogród japoński; 1 KP i 2 KP z częścią 1 UK/ZU – parking; 1 ZU przestrzeń piknikowa z grillami, ławki i oświetlenie; 1 E/ZU ścieżka spacerowa wzdłuż stawów z ławkami, oświetleniem oraz ścieżka spacerowa dla psów; 3 UK/ZU. 2 UK część 1 US i 1 ZU pozostawienie terenu pod organizację targów i koncertów.

WNIOSKI: W przeprowadzonej sondzie publicznej w sprawie Koncepcji zagospodarowania terenu Błoni Siedleckich” większość propozycji mieszkańców dotyczyła utworzenia miejsca do aktywnego wypoczynku w bliskim sąsiedztwie przyrody. Mieszkańcy proponują stworzenie terenu gdzie będą mogli spędzać czas, rozwijać swoje pasje i odpoczywać, wokół otaczającej zieleni.