6 czerwca 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach organizuje dwa spektakle teatralne o tematyce ekologicznej pt. "Skrzydlaty Odlot" w wykonaniu Teatru Kultureska z Krakowa.

Spektakle odbędą się o godz. 10:00 i 12:00, w Sali Widowiskowej Podlasie iego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 63.
Wydarzenie organizowane jest dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III. Udział w spektaklach jest bezpłatny.
Rekrutacja na spektakle jest zakończona.


Spektakle teatralne pt. "Skrzydlaty odlot" w wyk. Teatru Kultureska są realizowane w ramach projektu pn. "Miasto Siedlce dla czystego powietrza", ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022."

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka
#miejskabibliotekapublicznawsiedlcach #bibliotekasiedlce
#bibliotekadlaczystegopowietrza #siedlcedlaczystegopowietrza