Miasto Siedlce, dzięki dotacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizuje w bieżącym roku program osłonowy pn. Korpus Wsparcia Seniorów w zakresie świadczenia w 2022 roku usług „opieki na odległość”, finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Program skierowany jest do mieszkańców Miasta Siedlce w wieku 65 lat i więcej.

Seniorzy zostaną wyposażeni w zakładane na nadgarstek tzw. opaski bezpieczeństwa, które umożliwiają sprawowanie przez centrum monitoringu całodobowego, zdalnego nadzoru nad seniorem. Dzięki temu beneficjenci Programu będą mogli w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia niezwłocznie, poprzez naciśnięcie jednego przycisku, wezwać pomoc bądź powiadomić osoby bliskie o sytuacji kryzysowej.

Osoby zainteresowane ww. formą wsparcia proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Siedlcach, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 32, pod numerem telefonu (25) 794 30 01 wew. 40 30.

Z uwagi na fakt, że liczba urządzeń do rozdysponowania jest ograniczona, o objęciu wsparciem będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Podczas dystrybucji opasek pod uwagę brane będą również: stan zdrowia beneficjenta oraz informacja czy zamieszkuje samotnie.