2 czerwca 2022 r. dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach im. St. Żółkiewskiego, Jacek Jagiełło oraz prorektor ds. studenckich dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT podpisali w Warszawie porozumienie o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną.

 W spotkaniu uczestniczyli również Zygmunt Łaszczyk, zastępca dyrektora oraz Katarzyna Wawryniuk, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Miasta Siedlce oraz absolwentka siedleckiego liceum dr Wioletta Wereda z Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT. Najważniejszymi postanowieniami owego dokumentu są: podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowanie wiedzy politechnicznej i wojskowej oraz przygotowanie przyszłych kadr na potrzeby polskiej nauki i gospodarki.

Władze uczelni zapewniły, że patronat naukowy obejmie prowadzenie zajęć pokazowych dla uczniów przez nauczycieli akademickich WAT, konsultacje i pomoc w doborze treści programowych zajęć oraz współudział Akademii w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym. Planowane jest również współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz spotkań kulturalno-historycznych. Władze uczelni zapewniły również, że uczniowie klas maturalnych będą mogli uczestniczyć w inicjatywach studenckich kół naukowych. Dyrektor, Jacek Jagiełło podkreślił na spotkaniu, że współpraca daje obopólne korzyści zarówno dla uczelni jak i liceum.

Rektor-Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak wręczył dyrektorowi Liceum ryngraf Wojskowej Akademii Technicznej natomiast dyrektor przekazał na ręce rektora akwarelę przedstawiającą budynek IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego oraz woskowe popiersie patrona szkoły.

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/articles/aktualn...