W dniach 2-3 czerwca 2022 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach obchodził Jubileusz 100-lecia swojego istnienia. Z tej okazji w czwartek, 2 czerwca w siedleckim Centrum Kultury i Sztuki odbyły się główne uroczystości a 3 czerwca został zorganizowany „Piknik Rodzinny” połączony ze zwiedzaniem Ośrodka, wystawą prac uczniów, a także z uroczystym zamknięciem kapsuły czasu, na następne 50 lat.

W programie uroczystości zawarła się prezentacja historyczna, występy muzyczno-teatralne przygotowane przez nauczycieli i uczniów SOSzW.
Bardzo ważnym elementem obchodów było przekazanie placówce przez Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika nowego sztandaru, który podczas uroczystej mszy św. poświęcił biskup siedlecki Kazimierz Gurda. 

Dyrektor Ośrodka Krzysztof Prochenka wręczył osobom, które na co dzień współpracują i wspierają działania SOSzW, ordery „Przyjaciel Ośrodka”oraz pamiątkowe statuetki. 

Najwięcej wzruszeń i emocji dostarczyły wypowiedzi absolwentów szkoły, pracowników oraz przedstawiciela rodziców. 

W dalszej części zebrani gości mieli okazję zobaczyć montaż słowno-muzyczny pt. „Zachować historię – wychować przyszłość” oraz przedstawienie teatralne pt. „Niebieski balonik” z udziałem uczniów i nauczycieli SOSzW.

3 czerwca na placu przy Ośrodku został zorganizowany „Piknik Rodzinny”. Dla potomnych została przygotowana kapsuła czasu.