Uroczyste podsumowanie Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej organizowanej po raz 18 przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach pod patronatem Prezydenta Miasta Siedlce odbyło się 03.06.2022 r. w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście Wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce Robert Chojecki, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siedlce Katarzyna Wawryniuk, Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie – Adam Skup, dyrektorzy szkół, laureaci wraz z nauczycielami przygotowującymi ich do konkursów oraz rodzice, których przywitała dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach dr Urszula Wyrzykowska – Dudek.

Międzyszkolna Liga Przedmiotowa to cykl konkursów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów z edukacji wczesnoszkolnej i 17 konkursów przedmiotowych: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki, chemii, fizyki, religii, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki, matematyki, biologii, geografii, techniki, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego uczniów szkoły podstawowej.

Celem Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej jest wspieranie szkolnej kariery ucznia, rozbudzenie jego zainteresowań, umiejętności uczenia się i zdobywanie nowych doświadczeń.

Konkursy przebiegają w dwóch etapach. Pierwszy (szkolny) wyłania 3 uczniów, którzy reprezentują swoją szkołę z danego przedmiotu. Etap drugi(miejski) to konkurs finałowy, w którym rywalizują o zwycięstwo przedstawiciele wszystkich szkół siedleckich.

W tegorocznej edycji w konkursie udział wzięło 465 uczniów. Komisje wyłoniły 59 laureatów. Na wyróżnienie zasługuje 7 uczniów, którzy otrzymali ten tytuł dwukrotnie: Michał Paradowski ze Szkoły Podstawowej nr 4 ( informatyka, język angielski), Alicja Kozdębaze Szkoły Podstawowej nr 5 (edukacja dla bezpieczeństwa, religia), Igor Hołubiec ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 (historia, WOS), Olga Szafrańska ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 (chemia, edukacja dla bezpieczeństwa), Michalina Neścior ze Szkoły Podstawowej nr 10 (biologia, geografia), Dawid Jaczewski ze Szkoły Podstawowej nr 11 (WOS, wychowanie fizyczne), Julia Szaniawska ze Szkoły Podstawowej nr 12 (matematyka, chemia). Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, które wręczali zaproszeni goście.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce Robert Chojecki i  Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siedlce Katarzyna Wawryniuk wręczyli w imieniu Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika Dyrektorowi Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 Jolancie Pawlik puchar za zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej. Miejsce drugie w tegorocznej rywalizacji zajęła Szkoła Podstawowa nr 11, a miejsce trzecie Szkoła Podstawowa nr 10.

Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu p. Szymona Świerzewskiego – laureata licznych nagród w Ogólnopolskich i Międzynarodowych konkursach muzyki akordeonowej.

Uroczystą galę poprowadzili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach Julia Nurzyńska i Karol Korneć.

Zwycięzcom gratulujemy!