• 8 czerwca 2022 r. Miejskie Przedszkole nr 15 w Siedlcach obchodziło jubileusz 40 lecia, który odbył się w pięknej scenerii Dworku Panderosa.

40 lat w życiu człowieka to już wiele, ale w życiu przedszkola to jeszcze więcej. To wiele ludzkich losów, które przeplatały się w tych murach przez 40 lat.

Przedszkole przez te 40 lat wypracowało swój styl i charakter. Stawiając na profesjonalizm i zaangażowanie. Wszyscy pracownicy, a także i rodzice dbają o to, by nie było jednym z wielu, lecz własnym i niepowtarzalnym. Nigdy nie było jedynie miejscem, czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Uroczystość przypomniała, żeprzedszkolu najważniejsze zawsze było i jest dziecko.

Jubileusz, ale także codzienne funkcjonowanie Miejskiego Przedszkola Nr 15 nie byłoby możliwe, gdyby nie ogromne zaangażowanie i wielkie serce Pań dyrektorek, których, co ciekawe, na przestrzeni tych 40 lat było zaledwie trzy. Pani Emilia Wojciechowska -założycielka Miejskiego Przedszkola Nr 15 w Siedlcach, która w latach 1982 – 1997 przez 15 lat pełniła funkcję dyrektora, pani Alicja Ulko pełniła funkcję dyrektora w latach 1997 – 2002 i pani Hanna Krupa - obecna dyrektor, pozostającą na tym stanowisku niezmiennie od 2002 r.

Na uroczystość przybyło wiele zacnych gości: Pan Andrzej Sitnik Prezydenta Miasta Siedlce, Pan Henryk Niedziółka Przewodniczącego Rady Miasta Siedlce, Pan Robert Chojecki wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce, Pan Adam SkupdyrektorDelegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, dyrektorzy Ośrodków Kultury, dyrektorzy szkół i przedszkoli, sponsorzy, przyjaciele przedszkola, rodzice, kadra pedagogiczna i dzieci oraz absolwenci.

Pani dyrektor wraz z panem Prezydentem Andrzejem Sitnikiem wręczyła podziękowania za wieloletnią pracę w placówce nauczycielom i personelowi administracyjno – obsługowemu oraz rodzicom ,którzy pomagają w funkcjonowaniu przedszkola.

Część artystyczną uświetniły występy dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 15 oraz absolwenci placówki. Są to laureaci miejskich, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów. To nasza duma i chluba.