W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miasta Siedlce, Pana Roberta Szymona Szczepanika, Komisarz Wyborczy w Siedlcach I wydał postanowienie o wstąpieniu na to miejsce Pana Sebastiana Hundera.

Pan Sebastian Hunder kandydował na radnego w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 15 KW Bezpartyjne Siedlce i otrzymał kolejno największą liczbę głosów oraz nie utracił prawa wybieralności.

Na Sesji Rady Miasta Siedlce, w dniu 26 września 2019 roku złożył uroczyste ślubowanie.

Z tego względu zmiany nastąpiły także w składach osobowych Komisji: Gospodarki Miejskiej; Kultury; Sportu i Spraw Społecznych; Finansów; Rewizyjnej; Edukacji; Skarg, Wniosków i Petycji.