W imieniu Dowódcy 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen broni Stanisława Maczka ze Świętoszowa zapraszamy na piknik militarny, który odbędzie się w niedzielę 29 września br. przy Skwerze gen. Wł. Sikorskiego, w godz. 10:00 - 16:00.

Podczas trwającego w naszym mieście zlotu foodtruck'ów będziemy mieli okazję zobaczyć również sprzęt pancerno-artyleryjski, współczesne uzbrojenie, wyposażenie wojskowe, broń i wyposażenie indywidualne.


Na ulicy zamkniętym w tym czasie odcinku ul. Kilińskiego staną: czołgi Leopard 2a4, armato haubica samobieżna DANA, przeciwlotniczy zestaw rakietowy POPRAD i wóz dowodzenia WD WOLF.

W dniach 27-30 września br. w Siedlcach przebywają żołnierze z 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, którzy przy okazji manewrów w ramach własnych szkoleń na terenie wschodniej Polski, chcą zaprezentować mieszkańcom Siedlec zakres swojej działalności i zaprosić do puntu informacyjno- promocyjnego, który będzie usytuowany w namiocie.