Wraz z początkiem września rozpoczęły się ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne wspierane akcją informacjo-edukacyjną pn. „Bezpieczna droga do szkoły”.

Ich celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół i placówek oświatowo–wychowawczych w początkowym okresie nauki.

W ramach akcji policyjne patrole pełnią służbę w rejonach szkół zwracając uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Będą przypominać i uświadamiać kierującym pojazdami o zachowaniu ostrożności w pobliżu szkół i placówek oświatowych (przejścia dla pieszych). Mundurowi zwracają też uwagę, czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a także na sposób przewożenia dzieci.

Istotnych elementem akcji pn. „Bezpieczna droga do szkoły” są spotkania policjantów z dziećmi, poświęcone bezpieczeństwu w drodze, do i ze szkoły.

Dzisiaj policjanci wraz z Komisarzem Jackiem zagościli w Miejskim Przedszkolu nr 6. Omówili z dziećmi zagadnienia dotyczące obowiązujących zasad poruszania się po drodze, w tym prawidłowego przechodzenia przez przejście dla pieszych. Przypomnieli o potrzebie noszenia elementów odblaskowych.
Dzieci miały okazję w praktyce poznać, jak prawidłowo przejść przez ulicę. Pomagał im w tym Komisarz Jacek – maskotka Policji.

W akcji uczestniczył z-ca Prezydenta Miasta Siedlce Robert Szczepanik. Nagrodził dzieci, które wzorowo zachowywały się na jezdni, elementami odblaskowymi.