Konkurs skierowany był do nauczycieli – opiekunów, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych, którzy sprawowali opiekę dydaktyczną nad stypendystami w ramach projektów „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych.  Laureatem konkursu i zdobywcą tytułu Opiekun Stypendysty Roku 2018/19 została pani Barbara Jezierska - nauczycielka biologii w SP nr 2 im. G Narutowicza w Siedlcach.

 Była opiekunem stypendystki Zofii Lichograj uczennicy klasy 8b. 18 września podczas uroczystej gali Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik wręczył nagrody laureatom konkursu.

Za osiągnięciami stypendystów stoją nie tylko rodzice i szkoła, ale przede wszystkim nauczyciele - opiekunowie. To ich pasja i całoroczne zaangażowanie w pracę z uczniami przynoszą sukcesy. To oni wpływają na rozwój ucznia, pełnią rolę doradcy i mentora.
W Szkole Podstawowej nr 2 już od wielu lat nauczyciele pracują z uczniami przygotowując ciekawe projekty. Realizowano projekty z języka angielskiego, matematyki, biologii.
Dwójka to mała szkoła tym bardziej cieszy sukces uczniów i ich opiekunów. Już ponad 30 podopiecznych Dwójki otrzymało wyróżnienia w postaci stypendiów Marszałka Województwa Mazowieckiego.