W dniach 9-10 września 2019 r. delegacja Miasta Siedlce przebywała w Łucku (Ukraina) w związku  z realizacją projektu pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim”. W dniu 9 września 2019 r. delegacja uczestniczyła w konferencji startowej, która zorganizował i przeprowadził partner ukraiński, a 10 września wzięła udział w spotkaniu Komitetu Sterującego Projektu oraz Zespołu Zarządzania Projektem.

W spotkaniu, któremu przewodniczył p. Wołodymyr Grushovinczuk – Komendant Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie wołyńskim, wzięli udział reprezentanci pozostałych partnerów zaangażowanych w projekt. Miasto Siedlce reprezentował Prezydent Miasta Andrzej Sitnik oraz przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach wraz ze st. bryg. p. Andrzejem Celińskim - Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, zaś Gminę Korczew p. Sławomir Wasilczuk - Wójt Gminy Korczew.

W związku z transgranicznym charakterem projektu jego ukraiński koordynator p. Olga Szworak przedstawiła zakres projektu po stronie ukraińskiej, a p. Andrzej Celiński omówił zakres po stronie polskiej.

Następnie przedstawiciele partnera ukraińskiego zaprezentowali następujące zagadnienia:
- niebezpieczne wydarzenia przyrodnicze i technologiczne związane z najwyższym ryzykiem na terytorium obwodu wołyńskiego,
- zarządzanie kryzysowe Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie wołyńskim,
- współpraca Departamentu Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie wołyńskim z jednostkami pozarządowymi ds. zarządzania pożarami i sytuacjami kryzysowymi,
- analiza najbardziej oddziałujących sytuacji kryzysowych spowodowanych pożarami, które zostały wyeliminowane przez departamenty Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie wołyńskim w ciągu ostatnich 5 lat.

Zgodnie z zapisami w projekcie w dniu 10 września 2019 r. odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego Projektu oraz Zespołu Zarządzającego Projektem. Podczas spotkań omówiono postępy w jego realizacji, istotne zagadnienia dot. raportowania i zamówień publicznych oraz ewentualne zmiany w projekcie.
Następnie partner ukraiński pokazał obiekt, w którym zostanie utworzony kompleks szkoleniowy Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie wołyńskim. Zaprezentował również pierwsze, zakupione w ramach projektu, wyposażenie tj. 60 sztuk aparatów i sprzętu ochrony dróg oddechowych.