Prezydent Miasta Siedlce informuje o  podjęciu przez Radę Miasta Siedlce, Uchwały Nr LXV/622/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Biskupa Ignacego Świrskiego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wymienionego miejscowego planu. Wnioski należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Siedlce w formiepapierowej na adres: Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce oraz za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Siedlce e-PUAP: /0kg988ash7/skrytkaESP lub poprzez pocztę elektroniczną na adres boi@um.siedlce.pl, w terminie do 5 października 2023 r.