W niedzielę, 3 września o godz. 17:00 w Parku Miejskim Aleksandria będzie można usłyszeć recital liryczno-poetycki w wykonaniu Doroty Kaczorek, aktorki Teatru ES. Będzie to recital z cyklu "Muzyczna Strona Teatru" zatytułowany "Między niebem a ziemią".

Projekt pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.