Miasto Siedlce przystąpiło do opracowania Analizy ubóstwa energetycznego dla Miasta.

Dane ankietowe dla Miasta Siedlce pozyskiwać będzie Firma ATsys Sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach na podstawie umowy zawartej z Miastem Siedlce Nr 19/GK/2023 z dnia 11.07.2023 r.

Głównym celem opracowania Analizy ubóstwa energetycznego jest oszacowanie skali zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie Miasta wraz ze wskazaniem ewentualnych możliwości wsparcia finansowego poprzez konkretne instrumenty pomocowe.

Jako definicję ubóstwa energetycznego można przyjąć: „ Ubóstwo energetyczne występuje wtedy, gdy gospodarstwo domowe nie jest w stanie zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu, oświetlania i energii do zasilania urządzeń, w wyniku połączenia niskich dochodów, wysokich wydatków energetycznych i niskiej efektywności energetycznej w domu”

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie osoby do złożenia ankiety w celu zbadania potrzeb i dostosowania programów wsparcia dla odbiorców ubogich energetycznie.

Ankiety są zbierane w terminie do dnia 20.09.2023 r. w następujących formach:

  • Elektronicznie, za pomocą formularza online znajdującego się pod adresem:

https://niskaemisja.pl/link/siedlce_analiza_ubostwa

  • Papierowo w Urzędzie Miasta Siedlce w godzinach otwarcia.
  • Skanem na maila siedlce@niskaemisja.pl,
  • Telefonicznie pod numerem: 721 747 447

Obsługa mieszkańców będzie się odbywała w formie: