Siedleckie Centrum Zdrowia Psychicznego rozpoczęło swoją działalność 1 października 2022 roku w ramach programu pilotażowego o Centrach Zdrowia Psychicznego realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Początkowo obszarem działania SCZP było Miasto Siedlce i powiat siedlecki, a od 1 stycznia 2023 roku obszar działania został rozszerzony o powiat łosicki i sokołowski. Na dzień dzisiejszy SCZP obejmuje opieką około 190 tys. populacji oraz osoby spoza obszaru działania.

SCZP zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi, powyżej 18 roku życia skoordynowaną, kompleksową i wielostronną opiekę zdrowotną oraz inne formy opieki i pomocy niezbędne do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.Oferuje wsparcie także rodzinom chorych.

Jeśli u Ciebie lub bliskiej Ci osoby występują:

 • problemy ze snem i nie możesz zasnąć lub śpisz za długo
 • kłopoty z pamięcią lub koncentracją uwagi
 • smutek, lęk, niepokój lub rozdrażnienie
 • brak sensu życia, myśli rezygnacyjne lub samobójcze
 • niechęć do wchodzenia w relacje społeczne

Skorzystaj z Naszej pomocy

Siedleckie Centrum Zdrowia Psychicznego jest TYPEM „A” i zapewnia opiekę zdrowotną w następujących komórkach:

 1. Oddział Psychiatryczny Całodobowy
 2. Oddział Dzienny Psychiatryczny
 3. Izba Przyjęć Psychiatryczna
 4. Poradnie Zdrowia Psychicznego
 5. Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne
 6. Zespół Leczenia Środowiskowego

Nasz personel to wykwalifikowana kadra: lekarze psychiatrzy, pielęgniarki psychiatryczne, psycholodzy, psycholodzy kliniczni, psychoterapeuci, terapeuci środowiskowi, terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni oraz asystenci zdrowienia.

Siedleckie Centrum Zdrowia Psychicznego
Siedlce, ul. Starowiejska 15
Tel. 25 632 20 61-69 wew. 457
e-mail: sczp@spzoz-siedlce.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego

 • Udziela świadczeń psychologicznych i psychiatrycznych
 • Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
 • Wymagana wcześniejsza rejestracja i skierowanie do psychologa (do lekarza psychiatry skierowanie nie jest wymagane

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Siedlce, ul. Starowiejska 15
Tel. 728 319 830 lub 25 644 68 11
e-mail: porpsych@spzoz-siedlce.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży EZRA UKSW
Siedlce, ul. Sienkiewicza 52
Tel. 690 077 702

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Przychodnia Medyczna „VENA”
Mordy, ul. 11 Listopada 28/30
Tel. 25 888 10 92

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Przychodnia Medyczna „VENA”
Sarnaki, ul. Kilińskiego 4b
Tel. 83 359 91 19 lub 690 077 702


Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny

 • Dla osób będących w kryzysie zdrowia psychicznego
 • Pomoc w PZK udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 18.00
 • Bez skierowania i konieczności wcześniejszego zapisywania się i oczekiwania w kolejce
 • W PZK pracują psycholodzy, którzy udzielą pierwszego wsparcia, zaproponują dalsze postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne, w razie potrzeby pokierują do odpowiedniej formy pomocy (pilna lub planowa konsultacja lekarska, psychoterapia itd.) Do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego można zgłosić się osobiście, telefonicznie lub mailowo.

I - Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny
Siedlce, ul. Starowiejska 15
Tel. 515 872 403
Tel. 25 632 20 61-69 wew.399
e-mail: pzk1@spzoz-siedlce.pl

II - Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny
Przychodnia Medyczna „VENA”
Mordy, ul. 11 Listopada 28/30
Tel. 728 319 835
e-mail: pzkmordy@spzoz-siedlce.pl


Zespół Leczenia Środowiskowego

ZLŚ obejmuje opieką pacjentów pełnoletnich z doświadczeniem choroby psychicznej, w szczególności pacjentów:

 1. bez wskazań do hospitalizacji psychiatrycznej, pozostających ze względów terapeutycznych w środowisku domowym,
 2. pacjentów, którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają dalszych intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych.

Zespół Leczenia Środowiskowego
Siedlce, ul. Starowiejska 15
Tel. 451 061 113
e-mail: zls@spzoz-siedlce.pl

Klub Pacjenta
Jest to miejsce gdzie może przyjść każdy Pacjent na zasadzie swobodnego: wstąp, wpadnij, zajrzyj

 • W klubie organizowane są zajęcia tematyczne oraz terapeutyczne
 • Istnieje możliwość przygotowania ciepłych napojów i potraw
 • Nad wszystkim czuwają nasi niezastąpieni Terapeuci Zajęciowi i Asystenci Zdrowienia

Klub Pacjenta w Siedlcach
Siedlce, ul. Starowiejska 15,
Tel. 25 632 20 61-69 wew. 372
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00

Klub Pacjenta w Mordach
Przychodnia Medyczna „VENA”
Mordy, ul. 11 Listopada 28/30
Czynny w poniedziałki od 10:25 do 18:00