26 sierpnia 2023 r. (sobota), godz. 17:00, Park Miejski Aleksandria

„Powroty z (nie)pamięci” to plenerowa impreza poetycko-muzyczna Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż” organizowana w ramach cyklu „Ogrody Poetyckie”. Ze sceny w Pawilonie Ogrodowym w Parku Aleksandria usłyszymy w interpretacji członków „Witraża” wiersze zarówno te z „dziś”, jak z „wczoraj”. O oprawę muzyczną zadbają Agnieszka Skup (śpiew) i Kacper Jastrzębski (fortepian).

Zadanie pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.