Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach ma zaszczyt poinformować, że jest wydawcą książki autorstwa Witolda Oknińskiego pt. „Leczyli nie tylko siedlczan. Słownik biograficzny siedleckich lekarzy XX w.".

Spotkanie z autorem odbędzie się 7 września 2023 roku o godz. 18.00 w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.

Książka zawiera biogramy i dzieje blisko dwustu siedleckich lekarzy dzięki czemustanowi obraz naszego miasta w kontekście funkcjonowania medycyny, rodzin lekarskich, rozmaitych powiązań rodzinnych i zawodowych lokalnej społeczności medycznej.

Autor koncentruje się na lekarzach pracujących w Siedlcach w XX wieku. Przesłanką zaliczenia do grona siedleckich lekarzy przez Witolda Oknińskiego była dłuższa lub krótsza praktyka lekarska sprawowana w tym mieście, a nie Siedlce jako miejsce urodzenia. Ten kierunek zdecydowanie rozszerza perspektywę badań Autora, co czyni niniejszy słownik niezwykle interesującym dziełem. W książce ujęto także biogramy wybitnych lekarzy, profesorów medycyny i zarazem praktyków-klinicystów, którzy urodzili się w Siedlcach, ale ordynowali w Warszawie, nie zrywając kontaktów z miejscem urodzenia.

Ogromnym walorem książki jest fakt, że jest ona w całości oparta na dogłębnej, szeroko przeprowadzonej kwerendzie, co w wysokim stopniu poszerza naszą wiedzę o Siedlcach. Źródła do których dotarł Autor przynoszą wiele nowych, nieznanych do tej pory, cennych informacji, dopowiedzeń i ustaleń, które wyjaśniają i dopełniają historię naszego miasta. Dzięki niezwykle dokładnej i dogłębnej analizie źródeł książka przedstawia dane pozwalające na ustalenie listy lekarzy praktykujących w Siedlcach w XIX i XX wieku.

Wzbogacenie naszej wiedzy o tej ważnej grupie zawodowej jest niekwestionowaną zasługą badań autora. Wszak wiadomym jest, że lekarze cieszyli się od zawsze społecznym zaufaniem, wzbudzali szacunek, byli elitą intelektualną lokalnej społeczności, a ich praca była i jest niekwestionowanym dobrem bez którego człowiek nie może obejść się w życiu.

W perspektywie utworzenia jesienią 2023 roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie w Siedlcach słownik Witolda Oknińskiego staje się doskonałym źródłem wiedzy dla przyszłych lekarzy o tradycjach i spuściźnie swoich znakomitych poprzedników.

Książka stanowi zbiór biogramów, przedstawionych w kolejności alfabetycznej. Zaletą wydawnictwa jest zebranie rozproszonych dziejów osób w jednym miejscu. Siedlecka literatura regionalna nie miała w swojej historii podobnego dzieła. Trud Autora jest warty uwagi iśmiało można tą publikację określić mianem bezprecedensowej. Tworząca przemyślaną całość, bogato ilustrowana książka będzie stanowiła cenne źródło wiedzy o Siedlcach.

Książkę dopełniają fotografie, także publikowane dla szerszej publiczności po raz pierwszy. Szczegółowo opracowany materiał ilustracyjny również doskonale uzupełni dotychczasową wiedzę.

Informacje oraz fotografie zamieszczone w publikacji Autor pozyskał z wielu prestiżowych instytucji, np.: z Archiwum Państwowego w Siedlcach, zakładowego archiwum Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, archiwum Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawiei Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach. Niekwestionowanym wsparciem i bogatym źródłem szczegółowej wiedzy o siedleckich lekarzach były niezliczone rozmowy Autora z najbliższą rodziną i potomkami siedleckich lekarzy. Te rozmowy przyczyniły się również do pozyskania przez Autora dokumentów i pamiątkowych fotografii publikowanych w książce. Autor skrupulatnie przez trzy lata prowadził prace badawcze, wywiady i kwerendy zbierając rzetelny materiał do swojej książki.

Dzięki publikacji Witolda Oknińskiego nabieramy przekonania, że lekarze pracujący wSiedlcach, na tle wydarzeń historycznych danej epokistanowili grupę zawodowąbezwzględnie wartą upamiętnienia.

Witold Okniński – siedlczanin, regionalista, pasjonat historii naszego miasta, znawca siedleckiego sądownictwa i adwokatury. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach. Był prokuratorem, wiceprezydentem Siedlec, adwokatem i sędzią. Z racji swojej pracy zawodowej znaczna część jego publikacji poświęcona jest sądownictwu. M.in. wspólnie z Arkadiuszem Berezą napisał książkę "Sądownictwo Siedleckie. Tradycje i współczesność", a z Danutą Sowińską książkę "Sędziowie i prokuratorzy siedleckiego okręgu sądowego w latach 1917-1950". W 2015 roku wydał książkę pt. "Adwokaci siedleccy. O patronach, adwokatach przysięgłych, adwokatach i obrońcach sądowych", którą napisał wspólnie również z Arkadiuszem Berezą , tworząc tym samym uzupełnienie obrazu siedleckiego sądownictwa przedstawionego w swoich poprzednich publikacjach. W 2016 r. opracował redakcyjnie książkę Aleksandry Chrzanowskiej "Tęsknota za Siedlcami", a w 2017 roku "Dziennik" Haliny Berezy. W marcu 2018 r. ukazała się publikacja współautorstwa Witolda Oknińskiego i Lecha Krzyżanowskiego "Temida wyemancypowana". W 2010 r. uhonorowany "Aleksandrią" - nagrodą Prezydenta Miasta Siedlce. W roku 2015 otrzymał medal "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości".

Partnerem tego wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.