11 sierpnia w Siedlcach obchodzono Święto Wojska Polskiego i 103 rocznicę Bitwy Warszawskiej. Uroczystości z udziałem wojska, rodzin, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, służb mundurowych, pocztów sztandarowych i zaproszonych gości rozpoczęły się o 9.30 mszą św. w kościele garnizonowym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, której przewodniczył ks. płk Piotr Gibasiewicz.

Po mszy św. uczestnicy obchodów święta w towarzystwie Orkiestry Wojskowej, kompanii honorowej oraz pocztów sztandarowych przeszli na Skwer Niepodległości, gdzie pod pomnikiem poświęconym pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły się główne obchody Święta Wojska Polskiego.
Podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn Polski. Odczytano list od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

Następnym punktem były przemówienia okolicznościowe. W imieniu wojska głos zabrał dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka gen. dyw. Arkadiusz Szkutnik. Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik.

Treść przemówienia:


Panie Generale, Żołnierze, Kombatanci,

Drodzy Siedlczanie i Goście!


Na kilka dni przed 15 sierpnia, świętem Wojska Polskiego, spotykamy się, by wspólnie i uroczyście uczcić rocznicę Bitwy Warszawskiej, wspaniałego zwycięstwa z 1920 roku, które uratowało ówczesną Europę przed ekspansją Rosji Sowieckiej.

Między 13 a 15 sierpnia na przedpolach Warszawy, 103 lata temu, rozegrała się decydująca batalia wojny polsko-bolszewickiej, zapamiętana jako „Cud nad Wisłą”. To ogromne zwycięstwo potwierdziło patriotyzm, niezłomność oraz waleczność narodu polskiego.

Dzisiaj po raz kolejny wspominamy tamten czas z wielkim szacunkiem i zadumą. Skłaniamy się do refleksji nad historią, tradycją i wartościami, które określają nas jako Naród. Przypominamy o honorze, odwadze i poświęceniu, wskazujemy na znaczenie pokoju i odpowiedzialności za losy obywateli i państwa.

Uczestnicząc w naszym żołnierskim święcie, pamiętamy nie tylko o walczących w wojnie polsko-bolszewickiej, ale również o wszystkich bohaterach, którzy na przestrzeni wieków walczyli w obronie Rzeczpospolitej, składając często na ołtarzu Ojczyzny daninę, dla każdego człowieka najcenniejszą, swoje życie. My współcześni pamiętamy o ich dokonaniach, poświęceniu i miłości do naszego kraju. Czujemy się potomkami wielkich Bohaterów.

Jestem przekonany, że w codziennej służbie, towarzyszą polskim żołnierzom ideały naszych przodków. Kontynuowanie ich dzieł jest dla nas zaszczytem oraz wartością, którą przekazujemy młodszym pokoleniom.

Żołnierz polski budzi narodową dumę, jest niezłomny i odważny. Jest symbolem męstwa i poświęcenia. Jest gotów oddać życie za swoją ojczyznę i swoich rodaków. Swoją wytrwałą, sumienną służbą potwierdza najwyższe wartości dbając, aby mundur był niezmiennie symbolem honoru i dyscypliny. Józef Piłsudski, Marszałek Polski w swoich przemówieniach często podkreślał rolę żołnierzy w odzyskaniu i obronie niepodległości Polski.

Oprócz historii i tradycji Wojska Polskiego, warto również pamiętać o jego aktualnej roli w naszym kraju, która jest wielopłaszczyznowa. Wojsko odpowiada za ochronę granic Polski, bezpieczeństwa narodowego i suwerenności. Żołnierze Wojska Polskiego są również zaangażowani w akcje humanitarne, pomoc w katastrofach naturalnych i operacje pokojowe. Są w stanie sprostać wszelkim wyzwaniom, jakie stawia przed nim współczesny świat. Dlatego też dzisiaj oddajemy hołd każdemu polskiemu żołnierzowi, który od wieków stoi na straży naszego bezpieczeństwa. W czasie obecnym, gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, to poczucie stabilności i pokoju jest nam szczególnie potrzebne.

Po raz kolejny widzimy, że stare łacińskie przysłowie „SI VIS PACEM, PARA BELLUM” – „jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny”, jest nadal aktualne.

W tym uroczystym dniu w imieniu własnym i mieszkańców Siedlec wszystkim żołnierzom pragnę podziękować za Waszą codzienną służbę, życzyć dalszych sukcesów zawodowych oraz szczęścia w życiu osobistym.

Dziękuję wszystkim za uwagę.


Podczas uroczystości zostały również wręczone żołnierzom medale i awanse.

Odczytano Apel Pamięci Oręża Polskiego, po którym oddano salwę honorową. Na koniec uroczystości delegacje złożyły wiązanki i znicze pod Pomnikiem ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego na Skwerze Niepodległości.

Następnie odbyła się krótka defilada.