Miasto Siedlce

Prezydent Miasta Siedlce ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania realizowane przez Stowarzyszenia Ogrodowe prowadzące Rodzinne Ogrody Działkowe na obszarze Miasta Siedlce. Wnioski można składać od 1 do 11 września 2023 r.