W Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach odbyły się uroczystości związane z nadaniem sztandaru tej placówce oświatowej.

 Dnia 18 maja 2023 r. w Kościele Ducha Świętego podczas uroczystej Mszy Świętej nastąpiło poświęcenie sztandaru. W piątek 19 maja 2023 r. na Skwerze im. Tadeusza Kościuszki przy pomniku patrona przedstawiciele Rady Rodziców przekazali sztandar Prezydentowi Miasta Siedlce, panu Andrzejowi Sitnikowi, który wręczył go Dyrektorowi Szkoły, panu Dariuszowi Kupińskiemu. Uczniowie odebrali sztandar z rąk Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3, a następnie złożyli przysięgę wierności ideałom wyznawanym przez patrona. Kontynuacją obchodów była uroczysta gala, która odbyła się w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Dyrektor, Dariusz Kupiński podziękował wszystkim fundatorom sztandaru z Panem Prezydentem Miasta Siedlce, Andrzejem Sitnikiem na czele, który wraz z panem Adamem Skupem, Dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Siedlcach, panem Henrykiem Niedziółką,

Przewodniczącym Rady Miasta, panem Arturem Mydlakiem, Dyrektorem Centrum Kultury i Sztuki oraz przedstawicielami Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i uczniów wbili ostatnie symboliczne gwoździe. 

Uroczystość uświetniły występy teatralne i wokalne, recytacje oraz pokazy taneczne w wykonaniu uczniów. Gala spotkała się z uznaniem odbiorców, wykonawcy otrzymali gromkie brawa.