Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaprasza na Spotkanie z dr Barbarą Stelingowską oraz promocję „Xięgi poezji idyllicznej” Marii Komornickiej


Wydarzenie odbędzie 05. 06. 2023 r. o godz. 17.00 w Czytelni Głównej (wejście od ulicy Esperanto) na.

Barbara Stelingowska, polonistka, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Adiunkt w Instytucie Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół literatury polskiej i światowej przełomu XIX i XX wieku. W swoich badaniach podejmuje między innymi tematy inności, tożsamości, kobiecości/męskości; interesuje się również obszarem epistolograficznym i biograficznym. Mieszka w Siedlcach.

Nad wydaniem Xięgi poezji idyllicznej Marii Komornickiej pracowała od 20 lat. Do tej pory udało się jej przygotować i opracować naukowo trzy edycje będące wyborem wierszy wchodzących w skład Xięgi. Są nimi: Piotr Odmieniec Włast (Marya Komornicka), Xięga poezji idyllicznej. Rzeczy francuskie (Wydawnictwo tChu Warszawa 2011); Modernizm kobiecy” w literaturach słowiańskich (Na przykładzie twórczości Marii Komornickiej i Anny Mar) (Siedlce 2015); Poezja „idylliczna” Marii Komornickiej. Szkic interpretacyjny, tom I (Siedlce 2017); Poezja „idylliczna” Marii Komornickiej. Dialog, idylla, romans, tom II (Siedlce 2019). Niniejsza edycja krytyczna stanowi zwieńczenie prac edytorskich nad dziełem.

Wstęp wolny!