3 maja 2023 roku obchodziliśmy 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Spotkaliśmy się, by wspólnie uczcić jedno z największych świąt Polaków. Konstytucja, będąca dziełem najwybitniejszych umysłów doby oświecenia, którym leżało na sercu dobro naszej ojczyzny, miała i ma dla nas ogromne znaczenie. Stanowi symbol, świętość narodową, a jej ideały są przekazywane kolejnym pokoleniom. 

Obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się o godzinie 10:00 mszą świętą, która została odprawiona w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem  J.E. Biskupa Siedleckiego ks. dra Kazimierza Gurdy w Katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach

Następnie uczestnicy przemaszerowali z kościoła katedralnego, wraz z Orkiestrą Wojskową w Siedlcach ulicami Kochanowskiego i Piłsudskiego, na Skwer gen. Tadeusza Kościuszki. Uroczystości rozpoczęte zostały pięknym polonezem, który został zatańczony przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej "Chodowiacy" im. Alicji Siwkiewicz. Do tańca zostali zaproszeni obecni na uroczystości mieszkańcy miasta i goście.

Zgodnie z programem odegrano hymn państwowy a następnie głos zabrał Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik.
Treść przemówienia:


Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Goście,

W polskiej tradycji 3 maja jest dniem radosnego, patriotycznego świętowania. Corocznie, 3 maja oddajemy hołd bohaterom w imię naszej tożsamości, wolności i przyszłości Ojczyzny.

232 lata temu Sejm Czteroletni uchwalił Ustawę, zwaną Konstytucją 3 Maja, która gruntownie zreformowała państwo: usprawniła władzę ustawodawczą, znosząc godzące w pomyślność Rzeczpospolitej, liberum veto, wzmocniła władzę wykonawczą – króla i rząd. Przyniosła zmiany systemu obronności kraju, ustanawiając nowoczesne siły zbrojne – wojsko stojące na straży suwerenności państwa i jego obywateli. Sejm Czteroletni podjął kroki na rzecz stworzenia nowoczesnej administracji, naprawy skarbu państwa, poprawy sytuacji społeczeństwa. Ustawa Zasadnicza niosła nadzieję na przemiany, a przede wszystkim była zwiastunem naprawy państwa i ocalenia suwerenności Rzeczpospolitej. Ówcześni reformatorzy - Ojcowie Konstytucji, którymi byli Hugo Kołłątaj, Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski czy Ignacy Potocki odnosili się do dobra wspólnego, a to przywracało wiarę w ocalenie, w mądrość narodu, budziło ducha patriotyzmu i narodowej dumy. Dzieło to, wprowadzało Polskę do grona nowoczesnych oświeconych państw. Uchwalona Konstytucja była pierwszą taką w Europie, a drugą na świecie. I choć żywot Konstytucji był krótki, a Rzeczpospolita zniknęła wkrótce na ponad wiek z mapy Europy, nie sposób przecenić geniuszu jej twórców oraz treści jej zapisów.

Podążając za tradycją zainicjowaną przez naszych przodków, dziś spotykamy się na skwerze gen. Tadeusza Kościuszki by uhonorować dokonania ludzi, którym zależało na dobru naszego państwa. Niech ten dzień służy zacieśnianiu wspólnych, patriotycznych więzi.

Konstytucja 3 Maja powinna być dla nas wzorem myślenia o odpowiedzialności za państwo i troski o dobro wspólne. Dobro, którego w obecnych czasach nam potrzeba i które powinniśmy pielęgnować. Dlatego też niezależnie od politycznych podziałów i sporów, dzielących nas różnic, starajmy się szukać drogi do zrozumienia jak wielką wartością dla wszystkich pokoleń Polaków była i jest wolna i niepodległa Ojczyzna.

Współczesna Konstytucja, z pewnością nie jest wolna od mankamentów. Dla nas jednak, polskich obywateli, stojących na skwerze gen. Tadeusza Kościuszki, tu i teraz, to ona jest najważniejsza. Warto zwrócić uwagę na gwarancje w niej zawarte. Wolność słowa, swobody obywatelskie, trójpodział władzy i mechanizmy jej ograniczania, to standardy zapewniające funkcjonowanie nowoczesnego, demokratycznego państwa polskiego. Państwa wolnego, które chroni obywatela przed każdą naruszającą ludzką godność ideologią.

Szanowni Państwo,

już od ponad roku nasze myśli są razem z Ukrainą, broniącą swojej wolności w starciu z rosyjskim najeźdźcą. Napaść Rosji na Ukrainę to dowód, że wolność i niepodległość nie są dane raz na zawsze. Cieszę się ogromnie i składam z tego miejsca podziękowania dla wszystkich siedlczan, którzy otworzyli swoje serca dla potrzebujących, nieśli i nadal niosą różnoraką pomoc osobom z Ukrainy, które znalazły schronienie w naszym mieście.

Kończąc, pragnę podziękować wszystkim obecnym za patriotyczną postawę. Dziękuję Księdzu Biskupowi i czcigodnym kapłanom za dzisiejszą mszę świętą i homilię. Dziękuję pocztom sztandarowym, organizacjom kombatanckim, służbom mundurowym, wszystkim oficjalnym delegacjom, młodzieży szkolnej, orkiestrze wojskowej oraz mieszkańcom i gościom biorącym udział w uroczystości.

Wszystkim Państwu życzę radosnego i wiosennego świętowania.


Kolejnym etapem uroczystości było odczytanie apelu pamięci oraz oddanie salwy honorowej, po czym delegacje złożyły wieńce i znicze pamięci pod pomnikiem gen. Tadeusza Kościuszki.

W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, duchowni, kombatanci, radni Rady Miasta Siedlce, przedstawiciele służb mundurowych, placówek oświatowych, instytucji, dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy, młodzież, żołnierze, harcerze, poczty sztandarowe, mieszkańcy oraz przedstawiciele lokalnych władz na czele z Prezydentem Miasta Siedlce Andrzejem Sitnikiem.

Obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja uświetniła Orkiestra Wojskowa w Siedlcach pod batutą porucznika Pawła Krefta. Tamburmajorem był starszy sierżant Michał Kryński. W wydarzeniu udział wzięła także kompania honorowa, którą dowodził kapitan Norberta Pielka.