10 maja w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach odbyło się uroczyste podsumowanie XXIX edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych Miasta Siedlce. W obecności m.in. Prezydenta Miasta Siedlce, Przewodniczącego Rady Miasta Siedlce, przedstawicieli Caritas Diecezji Siedleckiej oraz Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie uhonorowano laureatów tegorocznej edycji konkursu.

Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” zainicjowany został 30 lat temu w Warszawie przez Panią Joannę Fabisiak i kierowaną przez Nią Fundację „Świat Na Tak”. Pierwotnie obejmował swym zasięgiem tylko 8 dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy.W kolejnym roku do konkursu przystąpiło już 30 miast z różnych stron Polski, a wśród nich także Miasto Siedlce.

Konkurs organizowany jest na dwóch szczeblach: samorządowym oraz centralnym – który ma charakter ogólnopolski. Na każdym z nich, zgodnie z nazwą konkursu, Komisje konkursowe mogą przyznać maksymalnie 8 tytułów laureata oraz wyróżnienia w konkursie. W historii Konkursu Miasto Siedlce ma już łącznie 195 laureatów, w tym 9 szczebla centralnego.

Celem konkursu jest upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu, promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy oraz upowszechnienie zachowań życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia.

Komisja konkursowa w składzie: Teresa Sikorska – Przewodnicząca Komisji – radna Miasta Siedlce, Ewa Dombrowska – starszy wizytator Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Marta Próchnicka – koordynator projektów w Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach, Jacek Janusiewicz – inspektor w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Siedlce, po przeprowadzeniu indywidualnych rozmów z kandydatami,przyznała 6 tytułów laureata konkursu następującym osobom:

Kornelii Dziwińskiej, uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach,

Karolinie Maciejuk, uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach,

Jagodzie Moreń, uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach,

Helenie Nowickiej, uczennicy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach,

Oldze Niedziółce, uczennicy I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach,

Magdalenie Walesiak, uczennicy IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach

Komisja zdecydowała także o przyznaniu 6 wyróżnień:

Nadii Brzost, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach,

Natalii Leszczyńskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach,

Lenie Kozieł, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach,

Patrykowi Borkowskiemu, uczniowi Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej,

Wiktorii Artych, uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach,

Idze Bieleckiej, uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach.

Komisja przyznała również wyróżnienie specjalne -dla grupy wokalnej „The Elements”, uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach.

W finale ogólnopolskim Konkursu, który odbędzie się w dniach 2-4 czerwca w Ostródzie, Miasto Siedlce będzie reprezentowała Kornelia Dziwińska, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach.

Uczestnicy konkursu zostali uhonorowani okolicznościowymi listami gratulacyjnymi oraz nagrodami rzeczowymi. Listy gratulacyjne wręczono także rodzicom i dyrektorom szkół.

Serdecznie gratulujemy Wspaniałym naszego miasta! Zachęcamy do angażowania się w działania szkolnych kół wolontariatu i pomagania potrzebującym. Pamiętajcie, że dobro, które dajemy innym, zawsze do nas wraca, a troska o drugiego człowieka czyni świat lepszym.Laureaci:

Kornelia Dziwińska

Kornelia ma 17 lat. Jest uczennicą II Liceum Ogólnokształcącego im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach. Działalnością wolontarystyczną zajmuje się od 5 lat.

Jest osobą empatyczną, wrażliwą na niesprawiedliwość i potrzeby innych. Od lat uczestniczy w licznych akcjach charytatywnych na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. Potrafi inspirować i zachęcać do działania innych. Uczestniczyła w realizacji projektu „Zwolnieni z teorii”, uświadamiając innych o zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniem środowiska i zmianami klimatu. Ukończyła Młodzieżowy Uniwersytet Prawa; w przyszłości chce pomagać potrzebującymbroniąc ich praw w instytucjach wymiaru sprawiedliwości. Brała udział w WOŚP, w ramach akcji „Zwierzoluby” organizowała zbiórki na rzecz pomocy zwierzętom w schroniskach. Bierze udział w programie „Przestrzeń młodych; zdrowie psychiczne”. Chce założyć własną fundację, skupiającą się na ochronie zdrowia psychicznego iwalce z uzależnieniami wśród młodych ludzi. Szacunek budzi jej konsekwencja i upór w realizacji postawionych sobie celów. W ramach akcji „Active English” propaguje upowszechnianie znajomości języka angielskiego wśród dzieci przedszkolnych. Zorganizowała w swojej szkole prawybory i kampanię uświadamiającą o tym, jak ważny jest udział w wyborach. Bierze udział w wielu konferencjach i szkoleniach; zdobyła Certyfikat Kompetencji Społecznych. Razem z młodzieżą z całej Polski podejmuje wiele działań i przedsięwzięć na rzecz lepszej przyszłości dla naszego społeczeństwa, kierując się przy tym bezinteresownością i chęcią pomocy słabszym i potrzebującym. Nie jest obojętna na los chorych, słabszych i samotnych. Uważa, że pomaganie to dawanie siebie innym.. Chętnie służy pomocą, poświęca swój czas dla innych, jej aktywna i prospołeczna postawa może być wzorem dla rówieśników.

Karolina Maciejuk

Karolina ma 18 lat. Jest uczennicą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach. Działalnością wolontarystyczną zajmuje się od 2 lat.

Jest niezwykle pozytywną osobą, której pasją jest śpiew i muzyka. Tą pasją potrafi zarażać i pobudzać do działania rówieśników. Jej zamiłowaniu do muzyki towarzyszy ogromna wrażliwość, empatia i otwartość na potrzeby innych. Nigdy nie pozostaje obojętna na los drugiego człowieka i chce dawać innym radość poprzez swój talent i zamiłowanie do muzyki, aby w ich sercach choć na chwilę zagościły spokój i pogoda ducha, a na twarzy uśmiech. Była pomysłodawczynią zorganizowania koncertu charytatywnego kolęd i pastorałek na rzecz podopiecznych Siedleckiego Domowego Hospicjum dla Dzieci. Środki finansowe zebrane podczas koncertu zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla nieuleczalnie chorych dzieci. Śpiewa w dwóch zespołach muzycznych – The Elements i Niekompletni. Z jej inicjatywy odbył się też koncert na rzecz pomocy rodzinom z Ukrainy oraz koncert kolęd dla pensjonariuszy Domu Pomocy nad Stawami w Siedlcach. Była zaangażowana w organizację i promocję występu. Zdobywa wiele nagród na konkursach i festiwalach muzycznych. Bierze udział w wydarzeniach kulturalnych i okolicznościowych organizowanych w Siedlcach. Jej szlachetna postawa i wrażliwość na potrzeby innych ludzi zasługują na szacunek i szczególną uwagę.

Jagoda Moreń

Jagoda ma 18 lat. Jest uczennicą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach. Działalnością wolontarystyczną zajmuje się od 4 lat.

Jest aktywną wolontariuszką szkolnego koła Caritas. Uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły, m.in. zbiórkach żywności, akcji „Torba Miłosierdzia”, organizacji Dnia Papieskiego. Prowadziła kwestę na rzecz stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Organizowała w szkole Dzień Honorowego Dawcy Krwi. W trakcie pandemii pomagała w Centrum Wolontariatu Caritas w Siedlcach, przygotowując paczki z zakupami dla osób starszych. Uzyskała Certyfikat Kompetencji Społecznych. Pomaga swoim koleżankom i kolegom mającym problemy w nauce. Uczestniczyła w programie „Czas na młodzież”, w ramach którego razem z rówieśnikami stworzyła projekt społeczny promujący zdrowy tryb życia „Trzymaj formę, zrzuć kompleksy”. Poświęca swój czas także na aktywność sportową, uczestniczy w zawodach sportowych w siatkówce i koszykówce. Jest otwarta na świat i ludzi, pomaganie innym przynosi jej szczęście i życiowe spełnienie.

Helena Nowicka

Helena ma 14 lat. Jest uczennicą Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach. Działalnością wolontarystyczną zajmuje się od 5 lat.

Angażuje się w działania charytatywne podejmowane na terenie szkoły. Pomagała w organizacji szkolnego Dnia Życzliwości, akcji „Wrzuć cukierka do pudełka, radość dzieci będzie wielka” oraz kiermaszów: misyjnego i bożonarodzeniowego, z których zebrane środki zostały przekazane na potrzeby hospicjum i domu dziecka. Jest utalentowana artystycznie. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie fortepianu. Przygotowuje oprawę muzyczną szkolnych przedstawień i uroczystości okolicznościowych. Pomaga innym uczniom w odrabianiu lekcji w świetlicy szkolnej. Od 5 lat należy do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Czynnie uczestniczy w licznych harcerskich akcjach charytatywnych, promuje postawy patriotyczne biorąc udział w obchodach świąt państwowych i katolickich. Prowadzi zajęcia dla młodszych harcerek, przekazuje im swoją wiedzę i umiejętności, zachęca do pracy na rzecz drugiego człowieka, otwartości na innych i motywuje do pracy wolontariackiej. Razem z przedstawicielami ZHR pojechała na Litwę, aby przekazać paczki świąteczne potrzebującym Polakom mieszkającym na Wileńszczyźnie. Ukończyła kurs podstawowy pierwszej pomocy i zgłosiła się do Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, gdzie jako członek służby medycznej bierze udział w uroczystościach miejskich. Uśmiech na twarzy drugiego człowieka daje jej wiele radości i motywuje do jeszcze lepszej i oddanej pracy. Głęboko wierzy w to, że dzięki dobrym ludziom świat może stać się miejscem, w którym wszyscy będą mogli czuć się szczęśliwi.

Olga Niedziółka

Olga ma 16 lat. Jest uczennicą I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach. Działalnością wolontarystyczną zajmuje się od 4 lat.

Jest osobą odpowiedzialną, koleżeńską, chętnie angażującą się w pomoc drugiemu człowiekowi. We wszystko co robi wkłada serce, nigdy nie robi niczego na pokaz. Cechuje ją skromność i dojrzałe poglądy. Pomaganie innym to dla niej coś oczywistego i normalnego. Jest zaangażowana w działalność Siedleckiego Domowego Hospicjum dla Dzieci w Siedlcach. Spotyka się tam z ciężko chorymi dziećmi. Uczestniczy w kwestach na rzecz hospicjum, imprezach charytatywnych, bierze udział w wakacyjnych koloniach rehabilitacyjnych. Oprócz działań wolontarystycznych poświęca swój wolny czas na naukę tańca i jazdy motocyklem. Jej czyny i postawa życiowa świadczą o tym, że jest osobą oddaną drugiemu człowiekowi. W przyszłości chciałaby zostać psychologiem dziecięcym, aby dalej móc pomagać najmłodszym.

Magdalena Walesiak

Magdalena ma 16 lat. Jest uczennicą IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach. Działalnością wolontarystyczną zajmuje się od 3 lat.

Jej życiowym powołaniem jest pomaganie zwierzętom. Stworzyła i prowadzi „Dom Tymczasowy na Świerkowej” – organizację non-profit, która zajmuje się opieką nad bezdomnymi małymi zwierzętami i gryzoniami. Organizuje dla nich godne warunki do życia, jedzenie, opiekę weterynaryjną, znajduje chętnych do adopcji. Na swoją działalność sama wyszukuje sponsorów, propaguje swoje działania w mediach społecznościowych, edukuje aktualnych i przyszłych hodowców rzadkich gatunków zwierząt, prowadzi fanpage informujący o prawach zwierząt i opiece nad nimi. Aktywnie działa na rzecz społeczności szkolnej, m.in. podczas imprez kulturalnych i sportowych. Współtworzyła program profilaktyczny „Powiedz Nie” w ramach kampanii społecznej „Pozwól sobie na emocje”. Jest osobą utalentowaną artystycznie, pisze wiersze, bierze udział w „Spotkaniach z poezją”. Pokazuje swoim rówieśnikom, że warto i trzeba pomagać. Dzięki temu otaczający nas świat stanie się lepszy i będzie pełen dobrych i wrażliwych ludzi.

Wyróżnieni:

Nadia Brzost

Nadia ma 14 lat. Jest uczennicą Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach. Działalnością wolontarystyczną zajmuje się od 5 lat.

Poświęca dużo czasu na charytatywną działalność pozaszkolną. Przygotowywała i dostarczyła paczki z artykułami spożywczymi i chemicznymi dla ubogich rodzin. Współpracowała z Fundacją „O Mały Włos”. Należy do drużyny harcerskiej. Pomagała przy organizacji biwaku dla dzieci z domu dziecka. Co roku jest wolontariuszem WOŚP. Jest mocno zaangażowana w prace szkolnego klubu wolontariatu. Namawia też rówieśników, aby włączali się w działalność charytatywną. Włączyła się w realizację ogólnopolskiego projektu Fundacji Ad Gentes „Mój szkolny kolega z misji”, w ramach którego zebrane podczas szkolnych zbiórek, konkursów i kiermaszy środki finansowe przekazano na wyposażenie szkoły w Afryce. Była głównym koordynatorem akcji „Papieskie Kremówki”, z którejzyski zostały przekazane Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, pomagającej zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Pracowała też przy realizacji ogólnopolskiego projektu „Szkolny Klub Wolontariatu”, który przyniósł jej szkole tytuł szkoły przyjaznej wolontariatowi. Brała udział w zbiórkach żywności, zbiórkach nakrętek i kiermaszach na rzecz Siedleckiego Domowego Hospicjum dla Dzieci, angażowała się w działania Szkolnego Klubu Szkół Unicef. Zorganizowała zbiórkę na rzecz chorującej na raka mamy jednego z uczniów szkoły. Włączała się również w akcje pomocowe dla uchodźców z Ukrainy. Aktywnie uczestniczy w działalności szkolnego koła czytelniczego. Oprócz działalności charytatywnej znajduje także czas, aby rozwijać swoje pasje i talenty. Interesuje się fotografią, malarstwem i literaturą. Osiąga w tych dziedzinach sukcesy, zajmując wysokie miejsce w licznych konkursach, w których bierze udział. Podejmuje wiele różnych działań, pokazując koleżankom i kolegom, że można połączyć naukę z działalnością charytatywną. Wykazuje się ogromną dojrzałością, pracowitością, a jej postawa życiowa powinna być inspiracją dla rówieśników.

Natalia Leszczyńska

Natalia ma 14 lat. Jest uczennicą Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach. Działalnością wolontarystyczną zajmuje się od 2 lat.

Aktywnie angażuje się w działania szkolnego koła wolontariatu i szkolnego koła Caritas. Brała udział m.in. w zbiórce zabawek dla dzieci z ubogich rodzin i małoletnich podopiecznych szpitalnych oddziałów onkologicznych, zbiórce nakrętek na rzecz osób niepełnosprawnych, zbiórkach żywności. Jest zaangażowana w szkolny program wsparcia rówieśniczego. Udziela korepetycji koleżankom i kolegom. W szkolnej świetlicy pomaga innym w odrabianiu lekcji i czyta książki młodszym dzieciom. Uczestniczyła także w licznych akcjach charytatywnych organizowanych przez SEMP Pogoń Siedlce, gdzie trenowała piłkę nożną. Posiada dużą motywację i gotowość do niesienia pomocy potrzebującym. Jest otwarta na drugiego człowieka, cierpliwa i opiekuńcza. Zawsze wywiązuje się z powierzonych zadań. Na tle rówieśników wyróżnią się skromnością i wrażliwością na krzywdę i cierpienie innych. Prezentuje postawę pełną optymizmu i wiary w ludzi, pokazuje swoim życiem i czynami, że warto i należy pomagać wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Lena Kozieł

Lena ma 14 lat. Jest uczennicą Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach. Działalnością wolontarystyczną zajmuje się od 2 lat.

Brała udział w wielu akcjach charytatywnych, zbiorkach finansowych i rzeczowych organizowanych przez szkolne koło wolontariatu i szkolne koło Caritas. Do najważniejszych należą: zbiórki żywności, nakrętek, zabawek, słodyczy, artykułów przemysłowych i środków czystości dla uchodźców z Ukrainy. Uczestniczy w szkolnym programie wsparcia rówieśniczego. Spędza swój wolny czas w świetlicy szkolnej, pomagając w odrabianiu lekcji, organizując zabawy, czytając książki młodszym uczniom. Była wolontariuszką WOŚP. Brała udział w akcji „Pomoc Masajom z Tanzanii”, której celem było pokrycie kosztów edukacji afrykańskiego chłopca. Uczestniczy w akcjach mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży, a także happeningach promujących zdrowy styl życia. Opiekuje się niepełnosprawną dziewczynką. Wszystko czego się podejmuje, robi z wielką ochotą i zaangażowaniem. Jest osobą pełną empatii, skromności i życzliwości. Zawsze wywiązuje się z powierzonych działań. Reaguje na wszelkie przejawy zła i agresji, pozytywnie wpływa na środowisko rówieśnicze. Satysfakcję i spełnienie daje je bezinteresowna pomoc innym.

Patryk Borkowski

Patryk ma 14 lat. Jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach. Działalnością wolontarystyczną zajmuje się od 2 lat.

Jako wolontariusz bierze czynny udziałw wielu akcjach charytatywnych organizowanych przez szkolne koło Caritas. Brał udział w akcji „Sprzątanie świata”, zbierał karmę dla zwierząt ze schroniska, uczestniczył w zbiórkach żywności, przygotowywał karty świąteczne i ozdoby choinkowe, które przekazano osobom chorym i samotnym. Angażuje się w działania pomocowe na terenie parafii Bożego Ciała w Siedlcach, przygotowuje także oprawę liturgiczną uroczystości religijnych. Włącza się w akcje pomocowe na rzecz uchodźców z Ukrainy, przekazał swoje zabawkii ubrania dla ukraińskich dzieci, które przybyły do Siedlec. Aktywnie włącza się w różnorodne przedsięwzięcia na terenie szkoły, m.in. w organizację Dnia Życzliwości, czytanie książek młodszym dzieciom. Jest wolontariuszem WOŚP. Czynnie bierze udział we wszystkich zbiórkach na rzecz chorych i potrzebujących dzieci. Z pomagania innym czerpie ogromną radość. Jego działania na rzecz potrzebujących są zawsze ciche i skromne, pozbawione niepotrzebnego rozgłosu.Ze szczególną uwagą angażuje się w akcje i przedsięwzięcia dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. Chce przez to pokazać, że każdy człowiek, bez względu na swoje możliwości, trudności i słabości, może pomagać innym.

Wiktoria Artych

Wiktoria ma 18 lat. Jest uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach. Działalnością wolontarystyczną zajmuje się od 8 lat.

Aktywnie uczestniczy w akcjach Caritas i szkolnego koła wolontariatu. Współorganizowała w szkole dni otwarte oraz kiermasz z okazji Dnia Ubogich. Często włącza się w lokalne akcje charytatywne. Angażuje się w działania świetlicy Caritas działającej przy parafii św. Stanisława w Siedlcach. Pomaga tam dzieciom mającym trudności w nauce w odrabianiu lekcji. Brała również udział w zbiórce WOśP. Znajduje także czas na różne projekty edukacyjne i społeczne. Do najważniejszych należy projekt „Stolen Memory”, wspierany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, w ramach którego razem z uczniami swojej szkoły poszukiwała krewnych osób, które podczas II wojny światowej zostały osadzone w niemieckich obozach koncentracyjnych. Do swoich zadań zawsze podchodzi sumiennie i z zaangażowaniem. Możliwość pomagania innym, sprawiania, że na twarzach potrzebujących, często pozbawionych nadziei ludzi, pojawia się uśmiech jest dla niej wartością bezcenną. Uważa, że praca w wolontariacie uczy pokory, cierpliwości i przywraca wiarę w drugiego człowieka.

Iga Bielecka

Iga ma 17 lat. Jest uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach. Działalnością wolontarystyczną zajmuje się od 2 lat.

Angażuje się w wiele projektów o charakterze społecznym, wiele z nich sama inicjuje lub współorganizuje. Bierze udział w akcjach charytatywnych Caritas, Banku Żywności i Szlachetnej Paczki. Jest zaangażowana w pracę wspólnot katolickich, m.in. Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Siedleckiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Włączyła się w akcję pomocy uchodźcom z Ukrainy, koordynowała pracę magazynu, w którym gromadzono dary dla potrzebujących oraz uczestniczyła w organizowaniu bazy noclegowej. Bierze udział w koncertach charytatywnych, śpiewa w chórze i gra na gitarze. Uprawia sport, odnosi sukcesy w piłce ręcznej i biegach przełajowych. Stworzyła i przeprowadziła projekt „Igrzyska wiedzy”- cykl gier terenowych i wykładów, w których brało udział ponad 500 uczniów siedleckich szkół. Uczestniczy w zajęciach Wspólnoty Domowego Kościoła przy Parafii św. Teresy w Siedlcach, gdzie spędza czas z dziećmi, organizuje im zabawy i pomaga w odrabianiu lekcji. Jest otwarta na świat i ludzi. Jej wrażliwość społeczna znajduje potwierdzenie w podejmowanych działaniach. Wszystko co robi, robi z zaangażowaniem i wkłada w to dużo serca. Uważa, że dobro, które dajemy innym zawsze wraca.

grupa „The Elements”

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach.Działalnością wolontarystyczną zajmują się od 2 lat.

The Elements to zespół muzyczny, którego członkowie łączą miłość do grania i śpiewania z potrzebą niesienia pomocy innym. Organizują koncerty charytatywne,z których dochody przekazują na rzecz osób potrzebujących, m.in. na rzecz podopiecznych Siedleckiego Domowego Hospicjum dla Dzieci. Wystąpili także dla pensjonariuszy „Domu nad Stawami” w Siedlcach. Mieszkańcy domu, osoby starsze i ciężko chore, byli niezwykle poruszeni pięknymi wykonaniami kolęd i pastorałek, a następnie czasem wspólnej rozmowy i kolędowania z młodzieżą. Wystąpili też z inicjatywą zorganizowania koncertu integracyjnego razem z zespołem „Radośni” z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siedlcach z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Koncert miał na celu upowszechnienie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności, a także ukazanie korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym. Zespół wystąpił także na koncercie w ramach Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją. Zespół powstał z inicjatywy uczennicy, Karoliny Maciejuk. Członkowie zespołu powtarzają, że poprzez swoje zamiłowanie do muzyki, chcą wlewać radość i nadzieję w serca innych osób. Pomaganie daje im ogromną satysfakcję i motywuje do podejmowania kolejnych przedsięwzięć.