Wydarzenie odbędzie się 23.05.2023 r., o godz. 17.00 w Czytelni Głównej MBP.

Organizatorami imprezy jest MBP w Siedlcach oraz Stacja Muzeum w Warszawie.

Spotkaniu będzie towarzyszyła wystawa planszowa „Portret Zbiorowy Kolejarza Kresowego”

Podczas spotkania będzie możliwość nabycia:

Książki pt. „Kolejarze z Wileńszczyzny"

Katalogu „Portret zbiorowy kolejarza kresowego"

„Publikacja „Kolejarze z Wileńszczyzny” została napisana w konwencji reportażu, w oparciu o prawdziwe losy kilku kolejowo-kresowych rodzin przełomu XIX i XX wieku: spolszczonych Podleckisów (Podoleckich), Jałowieckich, „do których poł Litwy należało”, ostatniego dyrektora kolei wileńskich inż. Wacława Głazka oraz krewnych zegarmistrza kolejowego Piotra Montrymowicza-Żakowicza. Powyższe narracje uzupełniają literackie miniatury z życia pracowników dróg żelaznych rozmaitych szczebli, od Wilna i Nowoświęcian po Czortków i Stanisławów – gromadzone przez autorkę na przestrzeni 2021 i w pierwszych miesiącach 2022 roku. Są one niczym puzzle, elementy układanki traktującej o codzienności na Kresach Wschodnich. Punktem kulminacyjnym niemal wszystkich narracji jest powojenna ekspatriacja – o niej też jest ta książka.”