1. 28.06.2022 r Uchwała nr LIII/533/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia Miasta Siedlce do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP) https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaSiedlce/document/851836/Uchwa%C5%82a-LIII_533_2022
 2. 27.07.2022 r. Porozumienie Międzygminne nr 1/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia Miastu Siedlce zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentu pn. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce (SUMP) i ustalenia zasad współpracy w tym zakresie Tekst porozumienia (pdf, 415kB)
 3. 25.11.2022 r.  Zarządzenie nr 469/2022 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie powołania Grupy Sterującej i Zespołu Roboczego ds. Opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP) Link do zarządzenia https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaSiedlce/document/895907/Zarz%C4%85dzenie-469_2022
 4. 16.01.2023 r. Ankieta dotycząca opracowania dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce (SUMP)
  Link do ankiety: https://forms.office.com/e/cwuB1aqbbz
 5. 28.03.2023 r . Spotkanie z mieszkańcami MOF w ramach opracowania PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ GMIN MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA SIEDLCE 2030+
  https://siedlce.pl/aktualnosci/2023/aktualnosci-03-2023/plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej
 6. 13.06.2023 r . Spotkanie z mieszkańcami MOF w ramach opracowania PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ GMIN MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA SIEDLCE 2030+
  https://siedlce.pl/aktualnosci/2023/aktualnosci-06-2023/plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-gmin-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-miasta-siedlce-2030#nav
 7. 25.08.-15.09.2023 r. konsultacje społeczne dotyczące projektu PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ GMIN MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA SIEDLCE 2030+
  https://siedlce.pl/aktualnosci/2023/aktualnosci-08-2023/ogloszenie-o-przystapieniu-do-konsultacji-spolecznych
 8. 25.08.-15.09.2023 r. konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ https://siedlce.pl/aktualnosci/2023/aktualnosci-08-2023/ogloszenie-o-przystapieniu-do-konsultacji-spolecznych-strategiczna-ocena-oddzialywania-na-srodowisko-planu-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-dla-gmin-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-miasta-siedlce-2030
 9. 05.09.2023 r. Konsultacje z mieszkańcami MOF - Planu mobilności (SUMP) oraz Prognozy Oceny Oddziaływania na Środowisko w ramach opracowania PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ GMIN MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA SIEDLCE 2030+ https://siedlce.pl/aktualnosci/2023/aktualnosci-08-2023/plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-gmin-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-miasta-siedlce-2030#nav
 10. 30.11.2023 r. UCHWAŁA NR LXXVII/722/2023 RADY MIASTA SIEDLCE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP) https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaSiedlce/document/1003882/Uchwala-LXXVII_722_2023