1. 28.06.2022 r Uchwała nr LIII/533/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia Miasta Siedlce do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP) https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaSiedlce/document/851836/Uchwa%C5%82a-LIII_533_2022
  2. 27.07.2022 r. Porozumienie Międzygminne nr 1/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia Miastu Siedlce zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentu pn. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce (SUMP) i ustalenia zasad współpracy w tym zakresie Tekst porozumienia (pdf, 415kB)
  3. 25.11.2022 r.  Zarządzenie nr 469/2022 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie powołania Grupy Sterującej i Zespołu Roboczego ds. Opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP) Link do zarządzenia https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaSiedlce/document/895907/Zarz%C4%85dzenie-469_2022
  4. 16.01.2023 r. Ankieta dotycząca opracowania dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce (SUMP)
    Link do ankiety: https://forms.office.com/e/cwuB1aqbbz
  5. 28.03.2023 r. Konsultacje społeczne z mieszkańcami MOF w ramach opracowania PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ GMIN MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA SIEDLCE 2030+
    https://siedlce.pl/aktualnosci/2023/aktualnosci-03-2023/plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej