1. 28.06.2022 r Uchwała nr LIII/533/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia Miasta Siedlce do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2030+ (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP) https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaSiedlce/document/851836/Uchwa%C5%82a-LIII_533_2022
  2. 27.07.2022 r. Porozumienie Międzygminne nr 1/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia Miastu Siedlce zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentu pn. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce (SUMP) i ustalenia zasad współpracy w tym zakresie Tekst porozumienia (pdf, 415kB)