Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.

Wnioski można składać:

– osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce przySkwerze Niepodległości 2,

– elektronicznie za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia empatia.mpips.gov.pl).

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny w mObywatelu?

 • 1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku tradycyjna forma Karty będzie do odbioru w Urzędzie Miasta (informujący sms), jednocześnie dając możliwość szybszego korzystania z Karty w wersji elektronicznej wyświetlanejw aplikacji mObywatel.
 • 2. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mObywatel.
 • 3. Jeśli korzystasz z mObywatela po raz pierwszy musisz potwierdzić swoje dane korzystając z Profilu Zaufanego lub innej metody identyfikacji.
 • 4. Na głównym ekranie aplikacji wybierz Dodaj dokument ( lub Dodaj swój pierwszy dokument – jeśli korzystasz z aplikacji pierwszy raz).
 • 5. Z listy dokumentów wybierz Karta Dużej Rodziny.
 • 6. Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz Dalej.
 • 7. Sprawdź, czy Twoja Karta wyświetla się prawidłowo.
 • 8. Możliwość wizualizacji KDR pozostałych członków rodziny w aplikacji mObywatel przez rodziców oraz małżonków rodziców związana jest z koniecznością dodania informacji nt. wizualizacji kart dla danego członka rodziny w systemie służącym do obsługi wniosków KDR. Umożliwienie wyświetlania kart w zakładce „Moi bliscy” następuje w drodze wniosku (obecnie w części III wniosku lub poprzez złożeniezałącznika ZKDR-04).

Informację zniżkach i ulgach Partnerów Karty Dużej Rodziny można znaleźć na stronie empatia.mpips.gov.pl.

Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”

Opłaty:

 • Bezpłatnie – każdej osobie zgłoszonej we wniosku;
 • 13 zł – za wydanie duplikatu, jeżeli wydana karta została utracona lub zniszczona;
 • 10 zł – za przyznanie dodatkowej formy Karty.

Dowód wpłaty należy dołączyć do złożonego wniosku o wydanie duplikatu bądź dodatkowej formy karty.


Wzór wniosku (pdf, 100kB)

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej ZKDR-03 (pdf, 79kB)

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej ZKDR-01-1 (pdf, 80kB)