Szanowni Państwo,

26 maja 2020 r. został ogłoszony po raz drugi otwarty konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Miasta Siedlce na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Siedlce możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego” w latach 2020/2021-2023/2024.

Informacja o konkursie

Informacja o rozstrzygnięciu pierwszego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 23 kwietnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla przedszkoli niepublicznych