Szanowni Państwo,
Osoby prowadzące przedszkola niepubliczne i inne formy wychowania przedszkolnego,

26 kwietnia 2022 r. M. Siedlce, zarządzeniem  Prezydenta Miasta Siedlce nr 121/2022, ogłosiło otwarty konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Miasta Siedlce na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Siedlce możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego” w latach 2022/2023-2025/2026. Łącznie w wyniku otwartego konkursu ofert Miasto Siedlce zamierza pozyskać 60 miejsc (40 dla 3-latków; 12 dla 4-latków; 8 dla 5-latków). Oferty można składać do 17 maja 2021 r. Szczegóły pod nr. tel. 25 794 39 27

Informacja o konkursie wraz z załącznikami (*.pdf)