Prezydent Miasta Siedlce i Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach ogłaszają zbiórkę:

- leków (zwłaszcza przeciwbólowe w postaci tabletek, maści i ampułek, insuliny, antybiotyki w tabletkach i maściach);

- materiałów opatrunkowych (bandaże, gaza, kompresy jałowe i niejałowe, plastry, plastry z opatrunkiem);

- wyrobów medycznych (igły, strzykawki, wenflony);

- środków do dezynfekcji (np. octenicept, woda utleniona, spirytus 75% do odkażania ran).

Miejsce zbiórki – Budynek Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, hol przy wejściu głównym.

W dniu 2 marca (środa) do godz. 22.00. W pozostałe dni w godz. 6.00-18.00.