Nazarii Kachala & Małgorzata Marczyk – koncert „Twoim jest serce me...”

20 marca 2022 r. (niedziela), godz. 17:00
Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6

Podczas koncertu zatytułowanego „Twoim jest serce me…” Nazarii Kachala (tenor) i Małgorzata Marczyk (fortepian) zaprezentują najsłynniejsze arie z oper i operetek oraz pieśni neapolitańskie, których motywem przewodnim jest miłość.

W programie znajdą się utwory m. in.: Franza Lehára, Johanna Straussa, Giuseppe Verdiego, Roberta Stolza, Stanisława Moniuszki.

Nazarii Kachala jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie śpiewu solowego prof. dr hab. Adama Zdunikowskiego (dyplom z wyróżnieniem, 2020). Ukończył również studia na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (filia w Białymstoku, 2018). Swoje umiejętności wokalne doskonalił ponadto w Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki we Lwowie.

Wielokrotnie uczestniczył w seminariach oraz mistrzowskich kursach wokalnych, współpracując m.in. z Olgą Pasiecznik, Stefanem Piatnyczko, Andreasem Sommerfeldem i Jarosławem Kaliskim.Jest laureatem nagród i wyróżnień w konkursach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Obecnie pracuje jako solista Opery Nova w Bydgoszczy. Prowadzi ożywioną działalność koncertową w kraju oraz poza jego granicami, wykonując repertuar operowy, operetkowy, oratoryjno-kantatowy i pieśniarski. Występował mi. in. w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Pomorskiej, Filharmonii Bałtyckiej oraz Filharmonii Podlaskiej. W sezonie artystycznym 2018/2019 zadebiutował na deskach Opery Nova w Bydgoszczy, wcielając się w postać Rajcy I w operze komicznej „Awantura w Recco, czyli drzewko wolności” Macieja Maleckiego.W sezonie artystycznym 2019/2020 kreował rolę Yamadoriego w operze „Madame Butterfly” Giacomo Pucciniego oraz partię Stefana w „Strasznym Dworze” Stanisława Moniuszki. Współpracował z takimi dyrygentami jak: Piotr Wajrak, Maciej Figas, Marcin Nałęcz-Niesiołowski.

Małgorzata Marczyk to pianistka, kameralistka, pedagog, doktor sztuki w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka. Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku w klasie fortepianu prof. Jerzego Maciejewskiego. Część studiów odbyła w Estonian Academy of Music and Theatre w Tallinie w klasie fortepianu prof. Peepa Lassmanna. W maju 2016 roku uzyskała dyplom ukończenia Międzywydziałowego Podyplomowego Studium Pieśni na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, pracując pod kierunkiem m. in. Jerzego Artysza, Mai Nosowskiej, Olgi Pasiecznik i Jadwigi Rappe. Jest absolwentką Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2018).

Swoje umiejętności z zakresu pianistyki zarówno solowej, jak i kameralnej doskonaliła na licznych kursach mistrzowskich i seminariach pianistycznych w Polsce i za granicą. Współpracowała ze znakomitymi artystami światowej pianistyki (Elżbieta Tarnawska, Andrzej Jasiński, Andrzej Tatarski, Roustem Saitkoulov, Kevin Kenner).

W 2013 roku brała udział w międzynarodowym projekcie orkiestrowym „I, Culture Orchestra”, zrzeszającym młodych muzyków z Europy Wschodniej, w ramach którego koncertowała w Polsce, Szwecji, Danii, Estonii, Ukrainie, Islandii oraz podczas Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Występowała z recitalami solowymi oraz kameralnymi w wielu krajach Europy, a także a w USA. Koncertuje również w wielu miastach Polski. Nieprzerwanie współpracuje z wieloma instytucjami kultury oraz uczestniczy w licznych festiwalach muzycznych. Na polu kameralistyki, którą darzy szczególnym zainteresowaniem, współpracuje z wieloma instrumentalistami i wokalistami, wykonując głównie utwory polskich kompozytorów. Preferencje repertuarowe pianistki kierują się ku muzyce kameralnej XIX i XX wieku.

Dorobek fonograficzny pianistki zawiera płyty z polską muzyką kameralną. W 2018 roku wzięła udział w nagraniu płyty „Polskie pieśni na sopran, wiolonczelę i fortepian”. Wraz z wiolonczelistką Anną Wróbel dwukrotnie nagrywała dla wydawnictwa muzycznego DUX: w 2019 roku ukazała się płyta z dziełami polskiej kompozytorki Haliny Krzyżanowskiej, zaś w 2022 roku światową premierą stał się album z miniaturami wiolonczelowymi polskich kompozytorów.

W latach 2014-2020 współpracowała z Estradą Kameralną Filharmonii Narodowej. Obecnie prowadzi klasę fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie. Równocześnie jest zatrudniona na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na stanowisku instruktora we współpracy z Zakładem Wokalistyki Wydziału Instrumentalno–Pedagogicznego w Białymstoku w klasie śpiewu solowego prof. Adama Zdunikowskiego.