Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla osób zamieszkujących na terenie miasta Siedlce, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą dla dzieci,które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinach naturalnych.

29 marca 2022 r.  lub 4 kwietnia 2022 r.

godz. 17.00-19.00

Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32

tel. 25 794 30 09