PESEL dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy w związku z konfliktem na Ukrainie po 24 lutego 2022 roku uciekli przed wojną i wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy mogą ubiegać się o nadanie numeru PESEL.

Nadanie numeru PESEL będzie możliwe od 16 marca 2022 roku, z dniem powszechnego uruchomienia usługi obsługi wniosków.

Отримай номер PESEL та довірений профіль - послуга для громадян України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни

https://www.gov.pl/web/gov/otrymay-nomer-PESEL-ta-...

Co to jest PESEL

Numer PESEL to ciąg 11 cyfr, które są indywidualnie przypisane każdemu człowiekowi. Z numeru PESEL można wyczytać datę urodzenia oraz płeć.

PESEL jest przydatny m.in. do:

 • - korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,
 • - założenia konta w banku,
 • Kiedy możesz uzyskać?

  • Możesz uzyskać numer PESEL, jeśli:-
   • - jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
   • - jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i masz Kartę Polaka, lub
   • - jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
   • - jesteś małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie masz obywatelstwa ukraińskiego
   oraz przybyłeś(-aś) w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w twoim kraju. 
  • Rozwiń tekst 

Gdzie składa się wniosek o numer PESEL

Papierowy wniosek składa się osobiście w dowolnym urzędzie gminy na terenie Polski. 

W Mieście Siedlce należy zgłosić się do Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, parter, sala 53.


Jak składa się wniosek o nadanie numeru PESEL

 • Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL.  
 • Wniosek musi być czytelnie podpisany.
 • Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego cudzoziemiec przekroczył  granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, akt urodzenia w przypadku dzieci).
 • Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców. Nie dotyczy to dzieci poniżej 12 roku życia.
 • Składając wniosek warto podać swój adres e-mailowy i numer telefonu posiadający polską kartę SIM oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez Internet.

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka

 • Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
 • Od osób, które skończyły 12 rok życia, będą pobierane odciski palców.
 • Potrzebna jest też fotografia biometryczna o wym. 35x45 mm ( dla osób, które przebywają na terenie Miasta Siedlce fotografię można wykonać bezpłatnie po uzyskaniu zlecenia z Urzędu Miasta Siedlce).


Wniosek jest bezpłatny.


                                                                       DROGI MIESZKAŃCU MIASTA SIEDLCE!Więcej informacji tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-ora...