Niedpłatna oferta zajęć dla przyjeżdżających z Ukrainy.