10 marca 2022 r. rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023. Podobnie, jak w latach ubiegłych, przedszkola, szkoły i rodzice mają do dyspozycji elektroniczny system wspierający prowadzenie procesu rekrutacji „Nabór - Przedszkola”.


Link do strony naboru: www.siedlce.przedszkola.vnabor.pl

System obejmuje elektroniczną rekrutacją wszystkie przedszkola publiczne i większą część przedszkoli niepublicznych, a także oddziały przedszkolne w 5 szkołach podstawowych. Pozwoli to rodzicom poznać ofertę wychowania przedszkolnego w jednym miejscu – na internetowej stronie naboru. Wdrożenie oprogramowania wspierającego rekrutację uporządkuje i uspokoi ten proces. Najważniejszym problemem, który zostanie rozwiązany, jest wyeliminowanie zjawiska blokowania wielu miejsc przez jednego kandydata. System „Nabór - Przedszkola” zapewnia ochronę danych osobowych kandydatów zgodnie ze współczesnymi standardami RODO. Na stronie naboru znajduje się podręcznik dla rodziców szczegółowo opisujący procedurę zgłoszenia dziecka w procesie rekrutacji elektronicznej. 

Zapewnienie wychowania przedszkolnego jest zadaniem każdej gminy. W rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2022/2023 mogą wziąć udział wszystkie roczniki dzieci. Podstawą rekrutacji do przedszkoli publicznych jest zasada powszechnej dostępności. Oznacza ona, że wszyscy w procesie naboru biorą udział w oparciu o 7 kryteriów ustawowych opisanych w ustawie Prawo oświatowe oraz 3 kryteria społeczne, które zostały określone w uchwale Rady Miasta Siedlce. Zostało to szczegółowo opisane na stronie internetowej naboru wraz ze wzorami niezbędnych oświadczeń i dokumentów. W naszym mieście istnieje bogata oferta przedszkoli niepublicznych, która pozwoli także rodzicom dzieci zamieszkałych poza miastem zapisać je do wybranego przedszkola niepublicznego. Jestem przekonany, że wdrożenie elektronicznego procesu naboru dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyniesie wielostronne korzyści, tak jak miało to miejsce w latach ubiegłych.