Zuzanna Wilińska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach, znalazła się w gronie 8 laureatów ogólnopolskiej XXVI edycji Konkursu Samorządowego Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

To ogromny sukces Zuzanny. Nagroda w tak prestiżowym konkursie zasługuje na uznanie godne najwyższej pochwały. Świadczy o wyborze mądrej drogi życiowej zasługującej na szacunek i przyczyni się do promocji młodzieży budującej lepszy świat, znajdującej radość i sens w działaniach dla dobra innych.

Zuzanna zajmuje się działalnością wolontarystyczną od 2 lat. Jest aktywnym członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu i Koła „Caritas”. W ramach zajęć w Domu Pomocy Społecznej „Dom Nad Stawami” prowadzi zajęcia dodatkowe dla mieszkańców, czyta im książki, organizuje czas wolny. Jest współorganizatorką wielu akcji charytatywnych, m.in. zbiórek żywności, projektów historyczno-patriotycznych, zbiórek darów na rzecz potrzebujących. Jest członkinią ruchu Światło – Życie przy Parafii św. Józefa w Siedlcach, gdzie uczestniczy w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych i innych inicjatywach tam realizowanych. Ma wiele zainteresowań i pasji (muzycznych, filmowych), które stara się rozwijać. Reprezentuje szkołę w licznych konkursach literackich, naukowych i artystycznych. Jest osobą wrażliwą na potrzeby zwierząt, w wolnym czasie pomaga w schronisku dla zwierząt w Zbuczynie. Na co dzień kieruje się słowami Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy się nie zdarza”. Stara się czerpać ze swojego życia jak najwięcej, uczynić je lepszym dla innych, wszystko czego się podejmuje robi z wielką ochotą i ogromnym zaangażowaniem. Jest osobą pełną empatii, skromności i życzliwości, a jej odpowiedzialna i prospołeczna postawa może być wzorem dla rówieśników.

Celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego organizatorem jest Fundacja „Świat na Tak, jest promowanie wartościowych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu.

Konkurs „8 Wspaniałych” pozytywnie zapisał się w tradycji naszego miasta. Od 25 lat dzieci i młodzież z siedleckich szkół uczestniczą w eliminacjach i finałach konkursu. Dzięki swojej szlachetnej postawie, objawiającej się bezinteresowną pomocą słabszym i potrzebującym, stanowią wzór do naśladowania zarówno dla rówieśników, jak i dorosłych. Pozytywne idee konkursu, zmienianie świata na lepsze, empatia i altruizm, są na stałe obecne w codziennym życiu młodych ludzi i prowadzą ich na prostej ścieżce ku dorosłości.

Konkurs organizowany jest na dwóch szczeblach: samorządowym oraz centralnym – który ma charakter ogólnopolski, obecnie uczestniczy w nim około 50 miast i powiatów. Na każdym z nich, zgodnie z nazwą konkursu, Komisje konkursowe mogą przyznać 8 tytułów laureata oraz wyróżnienia w konkursie. W historii Konkursu Miasto Siedlce ma już łącznie 160 laureatów, w tym 4 szczebla centralnego.

W naszym mieście przeprowadzono eliminacje ogólnopolskie konkursu 10 marca 2020 r. Jury wyłoniło 8 laureatów.
Są to, w kolejności alfabetycznej,:

- Nina Barczak - uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach,

- Julia Biernacka - uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach,

- Daria Brodzik - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach,

- Olga Kamińska - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach,

- Łukasz Krasuski - uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach,

- Anna Michowiecka - uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach,

- Zuzanna Wilińska - uczennica Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach,

- Agnieszka Żelechowicz - uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach.

Jury przyznało także 8 wyróżnień:

- Iga Bielecka - uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach,

- Jakub Chomiuk - uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach,

- Gabriela Ługowska - uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach,

- Izabela Marchel - uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach,

- Hubert Piątek - uczeń I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach,

- Barbara Sawicka - uczennica Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach,

- Magdalena Skorupa - uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im.Kazimierza Wielkiego w Siedlcach,

- Ewelina Wielgórska - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Siedlcach.

Fundacja „Świat na Tak”, organizator Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, postanowił, że w związku z ogłoszonym stanem pandemii wszystkie tegoroczne działania związane z konkursem, czyli eliminacje ogólnopolskie, finały lokalne i ogólnopolskie zostały odwołane. Na szczeblu ogólnopolskim Miasto Siedlce miała reprezentować Zuzanna Wilińska - uczennica Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach.

Laureatów ogólnopolskich jury powołane przez Fundację „Świat na Tak” wyłoniło po analizie kart zgłoszeniowych oraz głosowaniu korespondencyjnym za pośrednictwem kart ocen z systemem punktacji.

W gronie laureatów ogólnopolskich, oprócz siedlczanki Zuzanny Wilińskiej, znaleźli się: Luiza Jodkowska z Białegostoku, Mateusz Jóźwiak z Skierniewic, Michał Kłosowski z powiatu ostródzkiego, Małgorzata Marciniak z Włocławka, Wiktoria Umiastowska z powiatu sochaczewskiego, Maciej Zawistowski z Wrocławia, Paweł Patoka z Warszawy.

Pani Joanna Fabisiak, Prezes Fundacji „Świat na Tak”, organizatora konkursu, często powtarza, że „wolontariat uszlachetnia, hartuje i poszerza horyzonty, a nade wszystko uczy wielu przydatnych umiejętności, które przydają się w dorosłym życiu”. Dla wielu młodych wolontariuszy inspiracją i zachętą do działania są słowa Jana Pawła II: „Wolontariat to promień nadziei, który rozprasza mrok samotności i dodaje odwagi do przezwyciężania przemocy i egoizmu. Wy wolontariusze jesteście znakiem nadziei w naszych czasach, wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z brakiem nadziei i cierpieniem”. Dzięki ich codziennej pracy świat w którym żyjemy będzie stawał się lepszym. Oby nigdy nie zabrakło im wytrwałości i wiary w to, co robią.

Gratulujemy Zuzannie i wszystkim laureatom!