Miasto Siedlce otrzymało od samorządu województwa mazowieckiego wsparcie na działania służące ochronie powietrza (200 tys. zł). Blisko 33 tys. zł trafi także do czterech ogródków działkowych w Siedlcach. W dniu 17 lipca 2020 r. zostały podpisane stosowne umowy w tym zakresie.

1. Umowa o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez nasadzenia w Parku Miejskim „Aleksandria” w Siedlcach” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.


Całkowita wartość projektu: 400 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

Rok realizacji projektu: 2020.

W ramach projektu zostaną wykonane nasadzenia bylin w Parku Miejskim „Aleksandria”. Jest to pierwszy etap wykonywania nasadzeń.

2. Umowa  o udzieleniu pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w alejce kwiatowej ROD „Kolejarz” w Siedlcach”.

Zadanie będzie realizowane przez Rodzinny Ogród Działkowy ”Kolejarz”.

Całkowita wartość projektu: 25 000, 00 zł

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Wkład Miasta Siedlce: 10 000,00 zł

Wkład Rodzinnego Ogrodu Działkowego 5 000,00 zł

Rok realizacji projektu: 2020.


3. Umowa o udzieleniu pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w ROD „Zacisze Podlasie” przy ul. Granicznej w Siedlcach”.

Zadanie będzie realizowane przez Rodzinny Ogród Działkowy ”Zacisze Podlasie”.

Całkowita wartość projektu: 25 000, 00 zł

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Wkład Miasta Siedlce: 10 000,00 zł

Wkład Rodzinnego Ogrodu Działkowego 5 000,00 zł

Rok realizacji projektu: 2020.


4. Umowa o udzieleniu pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „Modernizacja Domu Działkowca ROD „Złote Piaski” w Siedlcach”.

Zadanie będzie realizowane przez Rodzinny Ogród Działkowy ”Złote Piaski”.

Całkowita wartość projektu: 25 000, 00 zł

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Wkład Miasta Siedlce: 10 000,00 zł

Wkład Rodzinnego Ogrodu Działkowego 5 000,00 zł

Rok realizacji projektu: 2020.


5. Umowa o udzieleniu pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „Modernizacja Domu Działkowca ROD „Witamina” w Siedlcach”.

Zadanie będzie realizowane przez Rodzinny Ogród Działkowy ”Witamina”.

Całkowita wartość projektu: 7 000, 00 zł

Kwota dofinansowania: 2 800,00 zł

Wkład Miasta Siedlce: 2 800,00 zł

Wkład Rodzinnego Ogrodu Działkowego 1 400,00 zł

Rok realizacji projektu: 2020.