30 lipca 2020 r. zastępca Prezydenta miasta Siedlce Robert Szczepanik odebrał w imieniu społeczności Siedlec z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej okolicznościową tablicę "Miejsce Pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 roku", upamiętniającą wyzwolenie Miasta Siedlce z rąk bolszewików przez 21. Dywizję Piechoty.
W tej uroczystości zastępcy Prezydenta towarzyszył Maciej Nowak Wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce.