9 sierpnia 2020 r., od g. 12:00  do 17:00,  zapraszamy na piknik historyczny upamiętniający 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej (Plac Sikorskiego)

ATRAKCJE DLA UCZESTNIKÓW:
• Armata Schneider wz 1897 wykorzystywa w wojnie Polsko-Bolszewickiej
• pokaz strzelania
• stanowisko z zabytkowym uzbrojeniem 1918-1945
• stanowisko z wyposażeniem osobistym i medycznym żołnierzy
• bezpieczna strzelnica ASG z instruktorem
• obozowisko wojskowe, namioty, sprzęt biwakowy, łączność z lat 20-tych
• animatorzy dla dzieci, gry, zabawy, konkursy, musztra z nagrodami
• wojskowa kuchnia polowa z grochówką
• wystawa fotograficzna -  „Znane miejsca bitew, polscy wybitni dowódcy”ORGANIZATORZY:

• Miasto Siedlce  • Agencja Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o. • Muzeum 2 Korpusu Polskiego •