Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach realizuje w bieżącym roku Program pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020, skierowany do osób niepełnosprawnych, ich rodzin  lub opiekunów, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

W związku z tym ogłasza nabór na stanowisko „Opiekuna osoby niepełnosprawnej”,  do którego zapraszamy osoby, które posiadają następujące kwalifikacje: dyplom potwierdzający uzyskanie uprawnień w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy bądź opieki osobom niepełnosprawnym.

Ze szczegółami na temat Programu, procesu rekrutacji oraz dokumentów, które powinny złożyć osoby zainteresowane pracą na ww. stanowisku można zapoznać się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, przy ul. Sienkiewicza 32; pod numerem telefonu (25) 7943001
lub na stronie www.mopr.siedlce.pl