W dniu 08.07.2020 r. została podpisana umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość zadania: 3 046 201,56 zł
Kwota udzielonej dotacji: 1 827 720,94 w tym:

- w roku 2020 do kwoty 500 000,00 zł

- w roku 2021 do kwoty 588 860,47 zł

- w roku 2022 do kwoty 738 860,47 zł


Rok realizacji projektu: 2020 - 2022
Beneficjent: Miasto Siedlce

W ramach projektu zostaną wykonane min.:

- chodniki,

- ścieżka rowerowa,

- oświetlenie uliczne,

- zjazdy,

- zieleńce,

- zatoki autobusowe,

- oznakowanie pionowe i poziome,

- miejsca parkingowe.