Informujemy, iż  8 maja 2024 r. o godzinie 17.30 w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, w Siedlcach Skwer Niepodległości 2, sala nr 53 odbędzie się zebranie informacyjne dla właścicieli i władających nieruchomościami położonymi na obszarze obrębów ewidencyjnych nr 0053, 0057, 0082, 0087, 0090, 0091, 0093, 0110, 0122, 0132, 0133 miasta Siedlce w sprawie przeprowadzanej na tym obszarze modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Celem spotkania jest przedstawienie zakresu prac w ramach modernizacji, procedury jej przeprowadzenia, harmonogramu prac, prac terenowych które będą wykonywane i efektów tych prac. W trakcie spotkania przedstawione zostaną także przysługujące właścicielom i władającym nieruchomościami prawa i obowiązki w ramach przeprowadzania tej modernizacji.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Służby Geodezyjnej Miasta Siedlce oraz wykonawcy prac geodezyjnych.

Zachęcamy wszystkich właścicieli i władających nieruchomościami położonymi na obszarze obrębów ewidencyjnych nr 0053, 0057, 0082, 0087, 0090, 0091, 0093, 0110, 0122, 0132, 0133 miasta Siedlce do wzięcia udziału w spotkaniu.